CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

Chiều ngày 16 tháng 3 năm 2023, UBND huyện Châu Thành tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 2023.

     Tại hội nghị, thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện trình bày thực trạng và giải pháp thực hiện các tiêu chí do ngành phụ trách; thống nhất với Kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp. Đồng chí Trương Quốc Điền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện phát biểu “Năm 2023 xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của cả hệ thống chính trị nên các cấp các ngành cần quyết liệt, tập trung; thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện căn cứ vào nhiệm vụ phân công quan tâm hỗ trợ thực hiện các tiêu chí; UBND huyện tổ chức cuộc họp hàng tháng đánh giá tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn; tổ chức thực hiện các tiêu chí đạt hiệu quả”; theo Kế hoạch mục tiêu phấn đấu xã An Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023, xã Hồ Đắc Kiện giữ vững xã nông thôn mới nâng cao. Các xã Phú Tân, xã An Ninh, xã Thiện Mỹ, xã Phú Tâm và xã Thuận Hòa đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; huyện Châu Thành cơ bản đạt 9 tiêu chí huyện nông thôn mới; thực hiện đạt yêu cầu tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu cấp huyện, xã và mỗi ấp có tuyến đường kiểu mẫu./.

Hình: Quang cảnh Hội nghị

Mỹ Dung

Các tin liên quan Ngày đăng
HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ XÂY DỰNG XÃ PHÚ MỸ - HUYỆN MỸ TÚ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI 15/03/2023
XÃ HỒ ĐẮC KIỆN, HUYỆN CHÂU THÀNH ĐƯỢC CÔNG NHẬN XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO 08/03/2023
HIỆU QUẢ TÍCH CỰC TRONG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2022 27/02/2023
PHẤN ĐẤU ĐƯA XÃ LONG HƯNG VỀ ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO CUỐI NĂM 2023 24/02/2023
CHÂU THÀNH: TRIỂN KHAI TẬP HUẤN BỘ TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO NĂM 2023 TẠI XÃ AN HIỆP 22/02/2023
SÓC TRĂNG ĐƯỢC CHỌN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 15/02/2023
SÓC TRĂNG CÓ XÃ ĐẦU TIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO THEO BỘ TIÊU CHÍ MỚI 14/02/2023
TẬP HUẤN TRIỂN KHAI VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN NÔNG THÔN MỚI, GIAI ĐOẠN 2021-2025 TẠI XÃ MỸ PHƯỚC, HUYỆN MỸ TÚ 09/02/2023
XÃ AN NINH, HUYỆN CHÂU THÀNH TỔNG KẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023 09/02/2023
ĐỔI THAY TRÊN QUÊ HƯƠNG XÃ NÔNG THÔN MỚI 31/01/2023
XÉT THẨM ĐỊNH CÔNG NHẬN XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI, NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG 03/01/2023
MỸ TÚ TỔNG KẾT HỘI THI :TUYẾN ĐƯỜNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU NĂM 2022 19/12/2022
XUÂN VỀ SỚM TRÊN PHUM SÓC 07/12/2022
TỔ CHỨC CHẤM ĐIỂM TUYẾN ĐƯỜNG NÔNG THÔN MỚI CẤP TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ LONG HƯNG 05/12/2022
HUYỆN MỸ XUYÊN SAU HAI NĂM ĐƯỢC CÔNG NHẬN NÔNG THÔN MỚI 27/11/2022
SÓC TRĂNG ĐĂNG KÝ THÍ ĐIỂM 03 CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN ĐỀ PHỤC VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 18/11/2022
XÃ LÂM TÂN “TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THI TUYẾN ĐƯỜNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU CẤP XÃ NĂM 2022” 27/10/2022
HUYỆN CHÂU THÀNH HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ ÁN, TIỂU DỰ ÁN THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2022 21/10/2022
LÃNH ĐẠO HUYỆN LONG PHÚ KIỂM TRA TUYẾN ĐƯỜNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU Ở CÁC XÃ 20/10/2022
MỸ TÚ: TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM OCOP 13/10/2022
Trang 1/2

ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

 Xà

  HUYỆN, THỊ XÃ

64

(có 16 xã nâng cao)

03