CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

Vừa qua, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Châu Thành đã có buổi làm việc với xã Phú Tâm để nghe tiến độ thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới và những công việc cần hoàn thiện để trình Hội đồng thẩm định xem xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

      Tại buổi làm việc, địa phương đã tập trung báo cáo những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện cũng như đề ra các giải pháp và những đề xuất, kiến nghị cùng Đoàn. 
      Xã Phú Tâm là xã vùng sâu của huyện, người dân chủ yếu canh tác bằng việc sản xuất nông nghiệp, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 là 50,6 triệu đồng/người/năm; nên đời sống cũng còn khó khăn, theo thống kê đến tháng 5 năm 2021 xã còn 107 hộ nghèo, chiếm 2,39% và 311 hộ cận nghèo, chiếm 6,94%. Để giảm nhanh và bền vững số hộ nghèo và cận nghèo của xã, đây được xem là nhiệm vụ và mục tiêu quan trọng trong công tác nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân cũng như đạt 19 tiêu chí của xã nông thôn mới, xã Phú Tâm đã đạt 17 tiêu chí và đang khẩn trương thực hiện cho đạt tiêu chí giao thông và tiêu chí về nhà ở dân cư, những tiêu chí đã đạt thì tiếp tục duy trì và nâng chất.
     Cũng theo kế hoạch phấn đấu của địa phương đến tháng 6 năm nay sẽ hoàn thành đạt 19 tiêu chí xã nông thôn mới. Theo mục tiêu này, để tháo gỡ khó khăn cho địa phương, các ban ngành chuyên môn của huyện đã đóng góp nhiều giải pháp quan trọng để xã vận dụng thực hiện, như về thực hiện công trình chào mừng ngày công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng ấp văn hóa nông thôn mới, ông Võ Minh Luân - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành nói: “những công trình mà chúng ta dự kiến chuẩn bị để chào mừng trong ngày công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới phải thực hiện sao cho có điểm nhấn, dấu ấn riêng của xã nông thôn mới Phú Tâm để phân biệt so với các xã khác còn lại. Còn thực hiện tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu phải có ảnh hưởng, sức lan tỏa chung tay đóng góp từ cộng đồng. Và hướng tới địa phương phấn đấu đạt tiêu chuẩn thị trấn đến cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công việc này, địa phương cố gắng sắp xếp, phân công cụ thể để thực hiện và chú trọng công tác vận động các nguồn lực cùng chung tay đóng góp, xây dựng địa phương. Chúng ta thực hiện ấp văn hóa, sau đó là ấp văn hóa nông thôn mới cần phải đầu tư, sửa chữa lại nhà sinh hoạt cộng đồng, tuyến đường vào nhà sinh hoạt cộng đồng, để thật sự các ấp đạt chuẩn văn hóa và ấp văn hóa nông thôn mới”. 
     Địa phương cũng đề xuất với Đoàn nhiều nội dung như hỗ trợ kinh phí xã xây dựng cổng chào xã đạt chuẩn nông thôn mới, bố trí vốn xây dựng 6 tuyến đường giao thông đi qua địa bàn xã, nạo vét tuyến kênh tạo nguồn nước tưới, hỗ trợ các hợp phần phát triển sản xuất vườn cây ăn trái, chăn nuôi, trồng trọt kết hợp tận dụng các phế phẩm nông nghiệp. Đối với tiêu chí quy hoạch kiến nghị UBND huyện sớm phê duyệt thuyết minh đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới của xã, phê duyệt báo cáo kinh tế, kỹ thuật các công trình giao thông trên địa bàn xã và hỗ trợ kinh phí để thực hiện điều tra thu nhập trong người dân.
     Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Mỹ - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành nhấn mạnh thêm một số vấn đề trọng tâm mà xã Phú Tâm cần thực hiện: “thứ nhất, trong thời gian chờ các sở, ban ngành tỉnh thẩm định và kiểm tra các tiêu chí của xã nông thôn mới, địa phương cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thiện từng tiêu chí. Thứ hai,việc kêu gọi xã hội hóa 12 căn nhà tạm, lãnh đạo UBND huyện sẽ tranh thủ vận động các doanh nghiệp ở khu công nghiệp An Nghiệp. Thứ ba,về thực hiện tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu, Ban chỉ đạo xã cần chọn tuyến đường chính để thực hiện trước, sau đó sẽ tiếp tục thực hiện tuyến đường còn lại trên địa bàn từng ấp và lựa chọn cây trồng trên các tuyến đường này, cần lựa chọn những cây có sức sống mạnh, dễ trồng và chăm sóc như: cây hồng lộc, hoàng yến,.., trang bị đèn đường là đèn năng lượng mặt trời, để tuyến đường kiểu mẫu đạt các tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp từ đó sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong Nhân dân”. 

Hình: Đoàn công tác của Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện Châu Thành 
làm việc tại xã Phú Tâm.

Mỹ Dung

Các tin liên quan Ngày đăng
HUYỆN MỸ TÚ “KHÔNG ĐỂ PHONG TRÀO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI BỊ CHÙNG XUỐNG” 31/05/2021
CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ VÀO CUỘC: XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO THÀNH CÔNG 09/04/2021
KIỂM TOÁN 02 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG 05/04/2021
TẬP TRUNG XÂY DỰNG CẢNH QUANG MÔI TRƯỜNG SÁNG – XANH – SẠCH – ĐẸP – AN TOÀN 12/03/2021
LONG PHÚ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NÔNG NGHIỆP NĂM 2020 25/01/2021
HUYỆN MỸ XUYÊN TỔNG KẾT 05 NĂM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 21/01/2021
VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NÔNG THÔN MỚI TỈNH SÓC TRĂNG: 05 NĂM NHÌN LẠI 15/01/2021
10 SỰ KIỆN NỔI BẬT VỀ NÔNG NGHIỆP – NÔNG THÔN TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2020 14/01/2021
TỈNH SÓC TRĂNG TỔ CHỨC HỘI THẢO TUYẾN ĐƯỜNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU NĂM 2020 23/12/2020
LÃNH ĐẠO HUYỆN LONG PHÚ KIỂM TRA CÔNG TÁC XÂY DỰNG XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO 17/11/2020
ĐOÀN CÔNG TÁC HUYỆN TRÀ BỒNG, TỈNH QUẢNG NGÃI THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI HUYỆN MỸ XUYÊN, TỈNH SÓC TRĂNG VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 09/10/2020
"XÃ MỸ TÚ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI LÀ BƯỚC KHỞI ĐẦU" 05/10/2020
PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM ĐỂ XÃ LÂM KIẾT HOÀN THÀNH XÃ NÔNG THÔN MỚI 17/09/2020
THỨ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI KIỂM TRA CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG 20/08/2020
ĐOÀN CÔNG TÁC TỈNH KIỂM TRA THỰC HIỆN NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN MỸ TÚ 28/07/2020
PHÁT HUY CÁC “MÔ HÌNH HIỆU QUẢ” TRONG TUYÊN TRUYỀN, NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ KINH TẾ TẬP THỂ 23/07/2020
XÃ THIỆN MỸ VINH DỰ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI 21/07/2020
KIỂM TRA DỰ ÁN CẤP NƯỚC UỐNG TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ ĐẢO 20/07/2020
HUYỆN TRẦN ĐỀ CÓ XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI THỨ NĂM 18/07/2020
TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG 15/07/2020
Trang 1/4

ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

 Xà

  HUYỆN, THỊ XÃ

50

(có 03 xã nâng cao)

02