CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

Sáng ngày 19.10 ông Huỳnh Quốc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Long Phú và các đơn vị có liên quan đã đến khảo sát các tuyến đường đăng ký dự thi “tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu” cấp huyện tại các xã Long Đức, Song Phụng, Hậu Thạnh và Trường Khánh.

     Qua hội thi “tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu” cấp xã, các địa phương đã chọn được 01 tuyến đường đăng ký dự thi “ tuyến đường nông thôn mới kiễu mẫu” cấp huyện. Nhìn chung các tuyến đường có tổng chiều tối thiểu 800m, trồng các loại hoa kiểng dọc theo hai bên tuyến đường và có hệ thống đèn chiếu sáng, đường sạch, đẹp. Ngoài ra, Nhân dân treo cờ Tổ quốc đúng quy định; không lấn chiếm hành lang đường bộ; không treo băng rôn, pano trái phép; không có quảng cáo, rao vặt dán cột đèn, cột điện; bảng hiệu ấp, khu phố văn hóa đẹp, an toàn. 
     Qua buổi khảo sát ông Huỳnh Quốc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Long Phú chỉ đạo địa phương thường xuyên quan tâm chăm sóc tuyến đường, tạo cảnh quang môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp để tham gia hội thi “tuyến đường nông thôn mới kiễu mẫu cấp huyện” được tổ chức trong tháng 10/2022 và tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức trong việc bảo quản và thụ hưởng, đặc biệt là phát huy vai trò chủ thể của người dân trong việc xây dựng nông thôn mới./.

 

Hình1. Khảo sát tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Hậu Thạnh

Hình 2. Khảo sát tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Song Phụng
 

Thanh Đồng – Đài Truyền thanh huyện Long Phú

Các tin liên quan Ngày đăng
MỸ TÚ: TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM OCOP 13/10/2022
ĐOÀN CÔNG TÁC TỈNH QUẢNG NINH TRAO ĐỔI, HỌC TẬP KINH NGHIỆM CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ CHƯƠNG TRÌNH OCOP 07/10/2022
TỔ CHĂM SÓC HOA KIỂNG GÓP PHẦN THỰC HIỆN ĐẠT CÁC TIÊU CHÍ TUYẾN ĐƯỜNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU 29/09/2022
BỘ TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU TỈNH SÓC TRĂNG GIAI ĐOẠN 2021 – 2025 29/09/2022
“CÙ LAO DUNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2023” 27/09/2022
TỈNH SÓC TRĂNG PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA “CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI’ GIAI ĐOẠN 2021 – 2025" 27/09/2022
SÓC TRĂNG TẬP TRUNG THÁO GỠ CÁC KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC VỀ VỐN ĐỂ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 11/08/2022
HUYỆN CHÂU THÀNH HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ HUYỆN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI 10/08/2022
TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TOÀN QUỐC 05/08/2022
TẬP HUẤN CÁC VĂN BẢN HƯƠNG DẪN THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH 03/08/2022
HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN SƠ KẾT SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2022 THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 29/07/2022
THÍ ĐIỂM THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ HƯỚNG ĐẾN XÃ NÔNG THÔN MỚI THÔNG MINH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ PHÚ TÂN 16/06/2022
LÃNH ĐẠO SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT KIỂM TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÙ LAO DUNG NĂM 2022 13/06/2022
MỸ TÚ TỔ CHỨC THAM QUAN, HỌC TẬP KINH NGHIỆM MÔ HÌNH HỢP TÁC XÃ HIỆU QUẢ TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP 03/06/2022
TỈNH SÓC TRĂNG BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI CẤP XÃ, HUYỆN GIAI ĐOẠN 2021 – 2025 01/06/2022
THỊ XÃ VEN BIỂN CỦA TỈNH SÓC TRĂNG HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 27/04/2022
TỈNH SÓC TRĂNG BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN ẤP 19/04/2022
BAN CHỈ ĐẠO CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA HUYỆN CHÂU THÀNH TỔ CHỨC HỌP HOÀN CHỈNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2022 18/04/2022
SÓC TRĂNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÁC CHỦ TRƯƠNG CHÍNH SÁCH THỰC HIỆN NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025 15/04/2022
Trang 1/1
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang sau
  • Trang cuối

ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

 Xà

  HUYỆN, THỊ XÃ

64

(có 16 xã nâng cao)

03