KINH TẾ - TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH TẾ - TỔ CHỨC SẢN XUẤT

Theo Quyết định số 3306/QĐ-UBND, ngày 07/12/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tỉnh Sóc Trăng, đợt 2 năm 2022; Huyện Mỹ Tú có 2 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh hạng 3 sao là Baba đông lạnh (xã Mỹ Phước) và Ô mai mận (xã Mỹ Thuận). Nâng số sản phẩm toàn huyện được công nhận OCOP cấp tỉnh lên 09 sản phẩm

        Xác định thực hiện Chương trình OCOP là giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, gia tăng giá trị sản xuất, thời gian qua, huyện Mỹ Tú đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp thiết thực. Hàng năm, UBND huyện kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình OCOP nhằm phát huy tốt vai trò trong việc chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá các sản phẩm mang thế mạnh của địa phương. Ban hành các văn bản chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn triển khai thực hiện. Sau 4 năm thực hiện Chương trình OCOP, đến nay huyện Mỹ Tú đã có 9 sản phẩm đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh, gồm: Đường Phèn, Đường trắng, Mứt võ cam Xoàn sấy dẻo, Rượu cam Xoàn (xã Hưng Phú); Mứt Me, Mắm Tép không vỏ, Mứt mận, Ô mai mận (xã Mỹ Thuận); Baba đông lạnh (xã Mỹ Phước). 

Hình: Sản phẩm OCOP 3 sao Ô mai mận và Baba đông lạnh của huyện Mỹ Tú

        Hướng tới, huyện Mỹ Tú sẽ tập trung chỉ đạo các địa phương nâng cao chất lượng các sản phẩm nông nghiệp; đồng thời đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tạo điều kiện tối đa cho các chủ thể tham gia xúc tiến thương mại thông qua các hội chợ, triển lãm, hoạt động du lịch; đưa sản phẩm OCOP vào chương trình hành động phát triển kinh tế - xã hội, gắn với xây dựng nông thôn mới của địa phương. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các chủ thể hoàn thiện hồ sơ các sản phẩm là Mắm cá đồng, Khô cá lóc (xã Mỹ Phước), Chả lụa chả lạnh (xã Long Hưng), Tắc xí muội (xã Thuận Hưng), Tinh dầu tràm, tinh dầu xả, tinh dầu khuynh diệp (xã Hưng Phú) để trình tỉnh thẩm định./.

Quốc Tuấn - Đài Truyền thanh huyện Mỹ Tú

Các tin liên quan Ngày đăng
AN HIỆP THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO PHẤN ĐẤU VỀ ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO NĂM 2023 09/12/2022
PHONG TRÀO NÔNG DÂN THI ĐUA SẢN XUẤT KINH DOANH GIỎI GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ĐỊA PHƯƠNG 01/12/2022
HUYỆN LONG PHÚ CÓ 15 SẢN PHẨM OCOP 01/10/2022
HIỆU QUẢ CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ HUYỆN THẠNH TRỊ, TỈNH SÓC TRĂNG TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ NÔNG SẢN HÀNG HÓA 23/09/2022
HIỆU QUẢ KINH TẾ TỪ MÔ HÌNH TRỒNG THANH NHÃN TRÊN VÙNG ĐẤT VĨNH CHÂU 10/08/2022
ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG 14/06/2022
THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ CHUYÊN TRỒNG SẦU RIÊNG CỦA TỈNH SÓC TRĂNG – HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRINH LỢI, XÃ BA TRINH, HUYỆN KẾ SÁCH 20/05/2022
HỘI NÔNG DÂN TỈNH PHÁT HUY HIỆU QUẢ LIÊN KẾT, QUẢNG BÁ, TIÊU THỤ SẢN PHẨM OCOP SÓC TRĂNG 09/05/2022
HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN “CHIA SẺ KINH NGHIỆM CHỈ ĐẠO, QUẢN LÝ VÀ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG 17/03/2022
MỸ HƯƠNG PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG HỢP TÁC XÃ KIỂU MẪU XỨNG TẦM XÃ NÔNG THÔN MỚI 04/03/2022
ĐỔI MỚI CÔNG TÁC KHUYẾN NÔNG GÓP PHẦN THỰC HIỆN CƠ CẤU LẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH SÓC TRĂNG 25/02/2022
MỸ TÚ PHẤN ĐẤU 04 ĐIỂM THỰC HIỆN MÔ HÌNH LIÊN KẾT CHUỔI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP 21/02/2022
CHÂU THÀNH PHÁT HUY HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH “MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM” 07/02/2022
NGÀNH NÔNG NGHIỆP HUYỆN LONG PHÚ TỔNG KẾT NĂM 2021 15/01/2022
HIỆU QUẢ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH OCOP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LONG PHÚ 05/01/2022
THÁO GỠ KHÓ KHĂN TRONG LIÊN KẾT TIÊU THỤ LÚA TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ NGÃ NĂM 16/12/2021
SÓC TRĂNG CÔNG NHẬN 57 SẢN PHẨM OCOP TRONG NĂM 2021 13/12/2021
LONG PHÚ PHÁT HUY HIỆU QUẢ CÁNH ĐỒNG LỚN 30/11/2021
HIỆU QUẢ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ NGÃ NĂM 30/11/2021
LONG PHÚ PHẤN ĐẤU CÓ THÊM ÍT NHẤT 09 SẢN PHẨM OCOP TRONG NĂM 2021 13/07/2021
Trang 1/4

ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

 Xà

  HUYỆN, THỊ XÃ

64

(có 16 xã nâng cao)

03