SẢN PHẨM OCOP SẢN PHẨM OCOP

Sản phẩm đạt: sao
Hộ kinh doanh Ký Thị Hen

(02993.820745


Các tin liên quan Ngày đăng
BÁNH BÔNG LAN 23/03/2023
SỮA CHUA TƯƠI 23/03/2023
CHẢ TÉP LIÊN MUỘI 23/03/2023
TRÀ THẢO MỘC 23/03/2023
NUI RAU CỦ 23/03/2023
Dịch vụ du lịch nhà hàng chùa dơi, khách sạn SATRACO Royal 23/03/2023
TRANH LÁ BỒ ĐỀ 22/03/2023
MÓC KHOÁ TỪ XƯƠNG LÁ BỒ ĐỀ 22/03/2023
KẸO GẠO LỨC ĐẬU PHỘNG 22/03/2023
BÁNH PHỒNG TÔM 22/03/2023
MẬN ĐƯỜNG TÁM HỘI 22/03/2023
LẠP XƯỞNG TÔM 22/03/2023
LẠP XƯỞNG KHÔ 22/03/2023
TRÀ BẠC HÀ 16/03/2023
DƯA KIỆU 16/03/2023
TÔM KHÔ 16/03/2023
BA KHÍA CÔ MỚI 16/03/2023
BÁNH PHỒNG TÔM NGUYÊN TRÂN 16/03/2023
NUI TRẮNG 16/03/2023
BÚN GẠO LỨT 16/03/2023
BÚN GẠO KHÔ RAU CỦ 16/03/2023
BÚN CHÙM NGÂY 16/03/2023
CHÀ BÔNG THỊT HEO 16/03/2023
CHÀ BÔNG CÁ 16/03/2023
CHẢ LỤA VĨNH THẠNH 16/03/2023
KẸO THÈO LÈO 16/03/2023
BÁNH IN ĐẬU XANH SẦU RIÊNG 16/03/2023
SNACK KHOAI LANG VỊ BƠ SỮA 16/03/2023
SNACK KHOAI LANG VỊ TỰ NHIÊN 16/03/2023
KHOAI LANG MIỀN TÂY VỊ THỊT NƯỚNG HIỆU VẠN LỘC 16/03/2023
MẮM CÒNG HIỆU BÁ TÙNG 16/03/2023
THIÊN TĨNH TỬU BÁ TÙNG RƯỢU TRÁI QUÁCH 16/03/2023
LẠP XƯỞNG TƯƠI 16/03/2023
LẠP XƯỞNG TÔM 16/03/2023
BÁNH IN NHÂN ĐẬU XANH SẦU RIÊNG 16/03/2023
BÁNH PÍA CHAY ĐẬU XANH SẦU RIÊNG TRỨNG HIỆU LẬP HƯNG 16/03/2023
BÁNH PÍA KHOAI MÔN SẦU RIÊNG TRỨNG HIỆU LẬP HƯNG 16/03/2023
BÁNH PÍA ĐẬU XANH SẦU RIÊNG TRỨNG HIỆU LẬP HƯNG 15/03/2023
LẠP XƯỞNG TÔM 14/03/2023
LẠP XƯỞNG KHÔ 14/03/2023
BÁNH PÍA CHAY MỸ PHƯỚC THÀNH 14/03/2023
BÁNH PÍA MÔN MỸ PHƯỚC THÀNH 14/03/2023
BÁNH PÍA MỸ PHƯỚC THÀNH 14/03/2023
DƯA BỒN BỒN 05/04/2022
RƯỢU HỮU LỘC 09/06/2020
KHÔ CÁ DỨA MỘT NẮNG LOẠI CẮT SẴN 09/06/2020
KHÔ CÁ DỨA MỘT NẮNG LOẠI NGUYÊN CON 09/06/2020
BÁNH PÍA ĐẬU XANH SẦU RIÊNG 09/06/2020
BÁNH PÍA CHAY 09/06/2020
BÁNH PÍA MÔN SẦU RIÊNG 09/06/2020
Trang 1/2

ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

 Xà

  HUYỆN, THỊ XÃ

64

(có 16 xã nâng cao)

03