CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

Sáng ngày 23-2, Uỷ ban nhân dân xã Long Hưng huyện Mỹ Tú tổ chức Hội nghị Chuyên đề “Xây dựng xã Long Hưng đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao”. Tham dự có các đồng chí: Lê Thanh Vị - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Võ Minh Luân – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các Ban, ngành, huyện và Đảng ủy, chính quyền, đoàn thể xã, ấp trên địa bàn.

     Năm 2014, xã Long Hưng được UBND tỉnh Quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM. Những năm qua, xã đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm duy trì, giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, hướng đến xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Qua rà soát thực trạng và kết quả xây dựng xã NTM nâng cao theo Quyết định 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Thuận Hưng hiện có 11/19 tiêu chí đạt 100% các chỉ tiêu nội dung; 6/19 tiêu chí đạt nhưng còn vài chỉ tiêu nội dung chưa đạt; 2/19 tiêu chí chưa đạt. 
     Hội nghị đã thông qua Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 902/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng trên địa bàn xã Long Hưng năm 2023; các Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia xã Long Hưng giai đoạn 2021-2025; Quyết định thành lập tổ tuyên truyền, vận động Nhân dân chung tay tham gia xây dựng NTM trên địa bàn xã; Kế hoạch xây dựng xã NTM nâng cao năm 2023 và thông báo phân công thành viên thực hiện kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao; Kế hoạch duy trì, nâng chất “Tuyến đường NTM kiểu mẫu”. Qua đó, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận nhiều ý kiến, giải pháp thực hiện các tiêu chí trong thời gian tới.
     Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND huyện Võ Minh Luân nhấn mạnh: việc phấn đấu đưa xã Long Hưng về đích NTM nâng cao cuối năm 2023 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quan trọng của huyện và của xã trong năm 2023. Do vậy, các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể được phân công nhiệm vụ và xã Long Hưng cần phải vào cuộc quyết liệt, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để tập trung thực hiện. Đồng thời, ưu tiên, huy động các nguồn lực để xã tập trung hoàn thiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội.           Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân phát huy vai trò là chủ thể trong quá trình tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, nhất là những tiêu chí do chính người dân làm chủ. Phấn đấu đưa xã Long Hưng đạt chuẩn NTM nâng cao theo đúng lộ trình đã đề ra, góp phần xây dựng xã có kinh tế phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao./.

Quốc Tuấn

Các tin liên quan Ngày đăng
CHÂU THÀNH: TRIỂN KHAI TẬP HUẤN BỘ TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO NĂM 2023 TẠI XÃ AN HIỆP 22/02/2023
SÓC TRĂNG ĐƯỢC CHỌN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 15/02/2023
SÓC TRĂNG CÓ XÃ ĐẦU TIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO THEO BỘ TIÊU CHÍ MỚI 14/02/2023
TẬP HUẤN TRIỂN KHAI VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN NÔNG THÔN MỚI, GIAI ĐOẠN 2021-2025 TẠI XÃ MỸ PHƯỚC, HUYỆN MỸ TÚ 09/02/2023
XÃ AN NINH, HUYỆN CHÂU THÀNH TỔNG KẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023 09/02/2023
ĐỔI THAY TRÊN QUÊ HƯƠNG XÃ NÔNG THÔN MỚI 31/01/2023
XÉT THẨM ĐỊNH CÔNG NHẬN XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI, NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG 03/01/2023
MỸ TÚ TỔNG KẾT HỘI THI :TUYẾN ĐƯỜNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU NĂM 2022 19/12/2022
XUÂN VỀ SỚM TRÊN PHUM SÓC 07/12/2022
TỔ CHỨC CHẤM ĐIỂM TUYẾN ĐƯỜNG NÔNG THÔN MỚI CẤP TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ LONG HƯNG 05/12/2022
HUYỆN MỸ XUYÊN SAU HAI NĂM ĐƯỢC CÔNG NHẬN NÔNG THÔN MỚI 27/11/2022
SÓC TRĂNG ĐĂNG KÝ THÍ ĐIỂM 03 CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN ĐỀ PHỤC VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 18/11/2022
XÃ LÂM TÂN “TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THI TUYẾN ĐƯỜNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU CẤP XÃ NĂM 2022” 27/10/2022
HUYỆN CHÂU THÀNH HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ ÁN, TIỂU DỰ ÁN THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2022 21/10/2022
LÃNH ĐẠO HUYỆN LONG PHÚ KIỂM TRA TUYẾN ĐƯỜNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU Ở CÁC XÃ 20/10/2022
MỸ TÚ: TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM OCOP 13/10/2022
ĐOÀN CÔNG TÁC TỈNH QUẢNG NINH TRAO ĐỔI, HỌC TẬP KINH NGHIỆM CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ CHƯƠNG TRÌNH OCOP 07/10/2022
TỔ CHĂM SÓC HOA KIỂNG GÓP PHẦN THỰC HIỆN ĐẠT CÁC TIÊU CHÍ TUYẾN ĐƯỜNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU 29/09/2022
BỘ TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU TỈNH SÓC TRĂNG GIAI ĐOẠN 2021 – 2025 29/09/2022
“CÙ LAO DUNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2023” 27/09/2022
Trang 1/2

ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

 Xà

  HUYỆN, THỊ XÃ

64

(có 16 xã nâng cao)

03