SÓC TRĂNG CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI SÓC TRĂNG CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Ở huyện nông thôn mới Mỹ Xuyên, ngoài các công trình do ngân sách nhà nước đầu tư, còn có những mô hình hay, cách làm hiệu quả do chính người dân chung tay góp sức từng bước làm thay đổi diện mạo vùng quê. Có được kết quả này phải kể đến công tác tuyên truyền, vận động từ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên.

   Qua tuyên truyền, vận động của Ban công tác Mặt trận ấp Định Hoà, xã Gia Hoà 1, anh Trần Tiến Thái đã rủ thêm vài người bạn trong xóm tham gia công trình thắp sáng đường quê. Ai cũng tất bật với công việc, người làm trụ, người kéo dây điện, mắc bóng đèn… vất vả là vậy, nhưng mọi người đều phấn khởi vì được đóng góp công sức cho địa phương. Anh Trần Tiến Thái cho biết: “Thực hiện công trình thắp sáng đường quê tôi có đóng góp tiền, ngày công lao động để tiếp anh em làm cho sớm hoàn thành công trình này, cho sáng đi qua lại cho dễ dàng”.

Hình 1: Người làm hàng rào bằng cây xanh, chỉnh sửa trang nhà ở. 

     Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn còn vận động Nhân dân thực hiện tốt các phong trào do ngành và địa phương phát động, như đóng góp quỹ vì người nghèo, tham gia xây dựng tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu, lắp lúa trên nền đất nuôi tôm, phòng chống dịch COVID-19 và các phong trào thi đua yêu nước. Tuỳ theo tình hình thực tế ở địa phương mà người dân còn xây dựng các mô hình làm kinh tế có hiệu quả.
     Trong năm, Mặt trận Tổ quốc và các thành viên đã giúp đỡ 57 hộ thoát nghèo; xây dựng và sửa chữa 16 căn nhà Đại đoàn kết; nhân rộng 13 mô hình làm kinh tế có hiệu quả; vận động nhân dân mắc mới 238 bóng đèn thắp sáng đường quê; xây dựng 03 tuyến lộ nông thôn; bắt mới 04 cây cầu; trồng và chăm sóc hoa kiểng trên các tuyến lộ nông thôn với chiều dài hàng chục km.

Hình 2: Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho chị Trần Thị Hải ở xã Gia Hòa 1.

    Ông Trần Văn Bát - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban nhân dân ấp Bưng Chụm, xã Tham Đôn, cho biết: “Hiện nay chúng tôi trồng hoa từ đây đến ấp Trà Mẹt, vòng qua đê ngăn mặn, hàng tuần đều chỉnh trang trồng hoa thêm, chăm sóc, làm cỏ, nhìn chung bà con rất đồng tình ủng hộ”.
     Bà Ngô Thị Thắm - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mỹ Xuyên cho biết: “Trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ huyện đến cơ sở và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vận động, hỗ trợ kinh phí, vật tư, lương thực, thực phẩm cho công tác phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện tốt phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động các tầng lớp Nhân dân thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương”.
     Bằng sự khéo léo, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên ở Mỹ Xuyên đã tuyên truyền, vận động nhân dân một cách thuyết phục, qua đó tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới nâng cao, tình làng nghĩa xóm ngày thêm thắt chặt, khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường.

 

Thiện Nhận - Đài Truyền thanh huyện Mỹ Xuyên

Các tin liên quan Ngày đăng
TUỔI TRẺ MỸ XUYÊN TÍCH CỰC THAM GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO 12/11/2021
NGƯỜI DÂN CHUNG TAY ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THẮP SÁNG ĐƯỜNG QUÊ 03/11/2021
ĐỔI THAY TRÊN QUÊ HƯƠNG HẬU THẠNH 16/07/2021
TIẾP TỤC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỪ HUYỆN ĐẾN CƠ SỞ 09/07/2021
SÓC TRĂNG CÓ THÊM 04 XÃ NÔNG THÔN MỚI VÀ 02 XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO 09/07/2021
LONG PHÚ THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 24/06/2021
THANH NIÊN LONG PHÚ XUNG KÍCH TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 14/06/2021
TUỔI TRẺ MỸ TÚ TIÊN PHONG TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 03/06/2021
CHÂU THÀNH: PHÁT HUY VAI TRÒ CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 02/06/2021
ĐIỂM SÁNG MÔ HÌNH XÃ HỘI HOÁ THẮP SÁNG ĐƯỜNG QUÊ Ở XÃ PHÚ MỸ 06/05/2021
XÃ LONG PHÚ NỖ LỰC HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 27/04/2021
NGƯỜI CAO TUỔI NÊU GƯƠNG SÁNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 30/03/2021
ÔNG NGUYỄN THÀNH NHÂN - GƯƠNG SÁNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 18/03/2021
THUẬN HƯNG NỔ LỰC VỀ ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI 16/03/2021
XÃ TRƯỜNG KHÁNH PHẤN ĐẤU ĐẠT CHUẨN XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO NĂM 2024 09/03/2021
MỸ XUYÊN: HỘI VIÊN PHỤ NỮ TÍCH CỰC THAM GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 09/03/2021
NGÃ NĂM: PHẤN ĐẤU CÁC XÃ HOÀN THÀNH NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO NĂM 2025 25/12/2020
ÔNG LÂM VĂN THỐNG - TÍCH CỰC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 25/12/2020
XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU Ở XÃ LONG HƯNG, HUYỆN MỸ TÚ 15/12/2020
HIỆU QUẢ CUỘC VẬN ĐỘNG "TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH" 17/11/2020
Trang 1/4

ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

 Xà

  HUYỆN, THỊ XÃ

50

(có 03 xã nâng cao)

02