CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

Sau khi được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tập huấn, hướng dẫn và Kế hoạch chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Vĩnh Châu, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Vĩnh Hiệp tham mưu cho Đảng ủy và phối hợp với các tổ chức đoàn thể và Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã, hướng dẫn và giám sát Ban công tác Mặt trận các ấp thực hiện Quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

     Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, hạn chế tập trung đông người, việc tổ chức lấy ý kiến diễn ra từ ngày 28/6-02/7/2021, Mặt trận và các đoàn thể ấp phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như thông qua họp cụm dân được 20 cuộc, có 320 người đại diện hộ gia đình đến dự; tuyên truyền bằng loa di động, truyên truyền trực tiếp đến 1.355 hộ dân của 09 ấp trên địa bàn xã. Cách thức lấy ý kiến là phát phiếu lấy ý kiến trực tiếp. Kết quả của việc lấy ý kiến: Tổng số hộ toàn xã 2.222 hộ, số hộ được phát phiếu lấy ý kiến trực tiếp có 1.355/2.222 hộ, đạt tỷ lệ 60,98%, với 11 câu hỏi. Kết quả hài lòng từ câu 01 đến câu 10: 1.280/1355 phiếu, đạt 94,46%; câu 11: 1.343/1.355 phiếu, đạt 99,11%.


 Hình: Người dân xã Vĩnh Hiệp bày tỏ ý kiến về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao

     Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đã đánh giá khách quan, thực chất, phản ánh trung thực nhận xét của người dân, thể hiện vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động, giám sát, phát huy vai trò làm chủ của người dân, ý thức tự giác tham gia bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, ý kiến hài lòng hoặc chưa hài lòng, những kiến nghị, đề xuất cụ thể đối với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Vĩnh Hiệp trong việc công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, góp phần cùng với thị xã Vĩnh Châu phấn đấu đến cuối năm 2021 “Hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới”./.

Minh Thư, Ban Dân vận Thị ủy Vĩnh Châu

Các tin liên quan Ngày đăng
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUÂN LẤY Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN VỀ KẾT QUẢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO XÃ VĨNH HIỆP 23/06/2021
SÓC TRĂNG THAM GIA ĐỀ ÁN “LỰA CHỌN, HOÀN THIỆN NHÂN RỘNG MÔ HÌNH HỢP TÁC XÃ KIỂU MỚI HIỆU QUẢ TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRÊN CẢ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021-2025” 03/06/2021
KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NÔNG THÔN MỚI CỦA XÃ PHÚ TÂM, HUYỆN CHÂU THÀNH 03/06/2021
HUYỆN MỸ TÚ “KHÔNG ĐỂ PHONG TRÀO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI BỊ CHÙNG XUỐNG” 31/05/2021
CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ VÀO CUỘC: XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO THÀNH CÔNG 09/04/2021
KIỂM TOÁN 02 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG 05/04/2021
TẬP TRUNG XÂY DỰNG CẢNH QUANG MÔI TRƯỜNG SÁNG – XANH – SẠCH – ĐẸP – AN TOÀN 12/03/2021
LONG PHÚ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NÔNG NGHIỆP NĂM 2020 25/01/2021
HUYỆN MỸ XUYÊN TỔNG KẾT 05 NĂM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 21/01/2021
VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NÔNG THÔN MỚI TỈNH SÓC TRĂNG: 05 NĂM NHÌN LẠI 15/01/2021
10 SỰ KIỆN NỔI BẬT VỀ NÔNG NGHIỆP – NÔNG THÔN TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2020 14/01/2021
TỈNH SÓC TRĂNG TỔ CHỨC HỘI THẢO TUYẾN ĐƯỜNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU NĂM 2020 23/12/2020
LÃNH ĐẠO HUYỆN LONG PHÚ KIỂM TRA CÔNG TÁC XÂY DỰNG XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO 17/11/2020
ĐOÀN CÔNG TÁC HUYỆN TRÀ BỒNG, TỈNH QUẢNG NGÃI THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI HUYỆN MỸ XUYÊN, TỈNH SÓC TRĂNG VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 09/10/2020
"XÃ MỸ TÚ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI LÀ BƯỚC KHỞI ĐẦU" 05/10/2020
PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM ĐỂ XÃ LÂM KIẾT HOÀN THÀNH XÃ NÔNG THÔN MỚI 17/09/2020
THỨ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI KIỂM TRA CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG 20/08/2020
ĐOÀN CÔNG TÁC TỈNH KIỂM TRA THỰC HIỆN NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN MỸ TÚ 28/07/2020
PHÁT HUY CÁC “MÔ HÌNH HIỆU QUẢ” TRONG TUYÊN TRUYỀN, NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ KINH TẾ TẬP THỂ 23/07/2020
XÃ THIỆN MỸ VINH DỰ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI 21/07/2020
Trang 1/4

ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

 Xà

  HUYỆN, THỊ XÃ

50

(có 03 xã nâng cao)

02