CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

Sau khi được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tập huấn, hướng dẫn và Kế hoạch chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Vĩnh Châu, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Vĩnh Hiệp tham mưu cho Đảng ủy và phối hợp với các tổ chức đoàn thể và Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã, hướng dẫn và giám sát Ban công tác Mặt trận các ấp thực hiện Quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

     Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, hạn chế tập trung đông người, việc tổ chức lấy ý kiến diễn ra từ ngày 28/6-02/7/2021, Mặt trận và các đoàn thể ấp phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như thông qua họp cụm dân được 20 cuộc, có 320 người đại diện hộ gia đình đến dự; tuyên truyền bằng loa di động, truyên truyền trực tiếp đến 1.355 hộ dân của 09 ấp trên địa bàn xã. Cách thức lấy ý kiến là phát phiếu lấy ý kiến trực tiếp. Kết quả của việc lấy ý kiến: Tổng số hộ toàn xã 2.222 hộ, số hộ được phát phiếu lấy ý kiến trực tiếp có 1.355/2.222 hộ, đạt tỷ lệ 60,98%, với 11 câu hỏi. Kết quả hài lòng từ câu 01 đến câu 10: 1.280/1355 phiếu, đạt 94,46%; câu 11: 1.343/1.355 phiếu, đạt 99,11%.


 Hình: Người dân xã Vĩnh Hiệp bày tỏ ý kiến về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao

     Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đã đánh giá khách quan, thực chất, phản ánh trung thực nhận xét của người dân, thể hiện vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động, giám sát, phát huy vai trò làm chủ của người dân, ý thức tự giác tham gia bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, ý kiến hài lòng hoặc chưa hài lòng, những kiến nghị, đề xuất cụ thể đối với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Vĩnh Hiệp trong việc công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, góp phần cùng với thị xã Vĩnh Châu phấn đấu đến cuối năm 2021 “Hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới”./.

Minh Thư, Ban Dân vận Thị ủy Vĩnh Châu

The asset could not be found.

ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

 Xà

  HUYỆN, THỊ XÃ

64

(có 16 xã nâng cao)

03