CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

Sáng ngày 10/7/2020, Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh đã phối hợp với Văn phòng điều phối nông thôn mới thị xã Vĩnh Châu tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn thực hiện xã nông thôn mới nâng cao và hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 8/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh cho hơn 100 cán bộ thuộc Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia thị xã, xã và ban phát triển các ấp trên địa bàn.

     Đây là địa phương mở đầu cho chuỗi 10 lớp tập huấn cho tất cả các huyện thị trên địa bàn tỉnh. Tại buổi tập huấn, các học viên sẽ được triển khai 04 chuyên đề: Hướng dẫn xã đạt chuẩn giai đoạn 2011 – 2015 nâng chất các tiêu chí để đạt chuẩn theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020; Hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; Hướng dẫn trình tự, hồ sơ thủ tục công nhận xã nông thôn mới nâng cao; Hướng dẫn tuyên truyền triển khai Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành tiêu chí hộ văn hóa nông thôn mới, ấp văn hóa nông thôn mới.

    Hình: quang cảnh buổi tập huấn tại thị xã Vĩnh Châu

     Qua đó, giúp các học viên nắm được quy trình tổ chức đánh giá các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và trình tự thủ tục công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo đúng các quy định hiện hành, làm cơ sở để các địa phương xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, đảm bảo xây dựng nông thôn mới là quá trình thường xuyên, liên tục. Đồng thời, chú trọng nhấn mạnh đưa công tác tuyên truyền ngày càng đi vào chiều sâu, đến từng hộ dân, từng xóm ấp, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh./.

Nguyễn Thanh Thúy – VPĐP nông thôn mới tỉnh Sóc Trăng

The asset could not be found.

ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

 Xà

  HUYỆN, THỊ XÃ

64

(có 16 xã nâng cao)

03