CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

Sáng 23/8/2019, tại Hội trường Thị ủy, UBND thị xã Vĩnh Châu tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu, giai đoạn 2010-2020. Dự Hội nghị có đồng chí Trần Hoàng Thắng - Chủ tịch UBND thị xã và hơn 120 đại biểu là đại diện của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, Thị ủy, HĐND, Ủy ban MTTQVN thị xã; các thành viên Ban chỉ đạo thị xã, các thành viên Văn phòng Điều phối nông thôn mới thị xã, UBND các xã và Trưởng ban phát triển ấp.

Hình 1: Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Chương trình giai đoạn vừa qua, đồng thời cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện cho giai đoạn tiếp theo. Sau gần 10 năm thực hiện, phong trào xây dựng nông thôn mới được người dân đồng tình ủng hộ, mang lại hiệu quả to lớn: Kinh tế - xã hội phát triển mạnh mẽ, quốc phòng - an ninh được giữ vững; bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt, chất lượng cuộc sống người dân được nâng cao. Đến nay trên địa bàn thị xã đã có 02 xã là Hòa Đông và Vĩnh Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến trong năm 2019, xã Vĩnh Tân phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 15 tiêu chí trở lên, bình quân đạt 17 tiêu chí/xã; thu nhập bình quân đầu người đạt 41,05 triệu đồng/người/năm, tăng 12,98 triệu đồng so với năm 2015 và tăng 17,2 triệu đồng so với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo bình quân trên địa bàn các xã còn 10,63%, giảm 6,1% so với năm 2015 và giảm 22,70% so với năm 2010. Nhận thức của người dân về Chương trình nông thôn mới có chuyển biến tích cực, hiểu rõ mình là chủ thể của chương trình xây dựng nông thôn mới, từ đó tham gia vào xây dựng kế hoạch, giám sát, đóng góp tiền, ngày công, hiến đất để xây dựng nông thôn mới.
Dự kiến giai đoạn sau năm 2020, thị xã đề ra 9 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện chương trình. Trong đó, duy trì các xã đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu đến năm 2025, 6/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới; từng bước triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới; nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng cơ bản ở nông thôn, thực hiện tốt việc huy động sức dân để xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nông thôn theo Nghị quyết số 12 của HĐND tỉnh; tăng cường triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan, trong đó tập trung phát triển các mô hình sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Hình 2: Chủ tịch UBND thị xã trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc
 trong phong trào thi đua Chung sức xây dựng nông thôn mới

Nhân dịp Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã cũng đã tặng 52 Giấy khen cho 18 tập thể và 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”./.

Lâm Thị Lệ Khánh - Văn phòng Điều phối nông thôn mới thị xã Vĩnh Châu

The asset could not be found.

ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

 Xà

  HUYỆN, THỊ XÃ

64

(có 16 xã nâng cao)

03