KINH TẾ - TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH TẾ - TỔ CHỨC SẢN XUẤT

Ngọc Đông là một trong những vùng căn cứ kháng chiến trước đây của huyện Mỹ Xuyên, qua hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngày 23/3/2021, xã đã vinh dự được Uỷ ban nhân dân tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tại Quyết định số 634/QĐ-UBND. Đây là thành tựu của cả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn, đã chung sức, đồng lòng, cùng nhau thay đổi diện mạo nông thôn ngày càng giàu đẹp, nâng chất đời sống Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

        Từ khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (năm 2016) đến nay, xây dựng nông thôn mới nâng cao được xác định là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của địa phương. Giai đoạn từ năm 2016 - 2020, xã đã huy động được trên 227 tỷ đồng nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó nguồn vốn Chương trình chiếm 16,08%, vốn lồng ghép chiếm 21,05%, vốn tín dụng chiếm 30,68%, vốn doanh nghiệp chiếm 17,54% và vốn Nhân dân đóng góp chiếm 14,65%. Với nguồn vốn này xã Ngọc Đông đã tập trung đầu tư nâng chất 19 tiêu chí nông thôn mới và 05 nhóm tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao.
        Xã tích cực thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa chủ lực của địa phương như: sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, nuôi tôm theo tiêu chuẩn VietGAP, ASC, GlobalGAP,…, xây dựng vùng nguyên liệu tập trung gắn với liên kết chuỗi giá trị mang tính hiệu quả, bền vững. Trên địa bàn xã có 3/3 Hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả, nổi bật là Hợp tác xã Lúa - tôm Hòa Lời đã thực hiện hợp đồng liên kết sản xuất với Công ty TNHH TongWei Việt Nam trị giá 8 tỷ đồng. 
        Bên cạnh đó, xã còn triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tạo mọi điều kiện để hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận với nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển sản xuất, thoát nghèo bền vững. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã chỉ còn 0,73% (giảm 5,22% so với năm 2016), thu nhập bình quân đầu người đạt 57,42 triệu đồng (tăng 27,95 triệu đồng so với năm 2016), 100% hộ có điện sinh hoạt, 100% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, 90,66% lao động có việc làm thường xuyên, 86,2% người dân tham gia bảo hiểm y tế.
        “Với những kết quả đã đạt được, người dân xã Ngọc Đông ngày càng phấn khởi tự hào, vững niềm tin vào mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đầu năm 2021, để chào mừng xã được công nhân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Nhân dân đã đóng góp 30 triệu đồng để trồng 300 chậu hoa giấy hai bên tuyến đường trục phát triển kinh tế từ thành phố Sóc Trăng qua cầu Dù Tho đến vùng kinh tế trọng điểm tôm - lúa của tỉnh và trên tuyến Huyện lộ 15” Đồng chí Trịnh Thanh Phong – Chủ tịch UBND xã Ngọc Đông tự hào chia sẻ.

Hình. Người dân tham gia trồng hoa trên các tuyến đường chính

Hình. Tỉnh lộ 936 qua địa bàn xã Ngọc Đông

        Ngọc Đông là xã đầu tiên của huyện Mỹ Xuyên vinh dự được công nhận xã nông thôn mới nâng cao, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quyết tâm giữ vững danh hiệu đạt được, phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao Ngọc Đông thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, xứng đáng là quê hương anh hùng, góp phần xây dựng quê hương Mỹ Xuyên ngày thêm giàu đẹp./.

Thiện Nhận - Đài Truyền thanh huyện Mỹ Xuyên

Các tin liên quan Ngày đăng
NHỮNG ĐỔI THAY TRÊN QUÊ HƯƠNG LONG PHÚ ANH HÙNG 28/04/2021
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GÓP PHẦN THỰC HIỆN CƠ CẤU LẠI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 27/04/2021
TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG 30 NĂM NGÀY TÁI LẬP TỈNH SÓC TRĂNG 14/04/2021
HỘI THẢO “NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI KHỞI NGHIỆP TRONG HỢP TÁC XÃ GẮN VỚI CHƯƠNG TRÌNH OCOP TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG” 10/04/2021
KHỞI SẮC VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHMER THẠNH QUỚI 06/04/2021
NÔNG DÂN MỸ XUYÊN TÍCH CỰC TRỒNG MÀU DƯỚI CHÂN RUỘNG 30/03/2021
TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN VIETGAP CHO HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HƯNG LỢI 09/03/2021
TRỒNG ỚT HIỂM CHỈ THIÊN, ĐƯỢC MÙA TRÚNG GIÁ, NGƯỜI DÂN PHẤN KHỞI 26/01/2021
DU LỊCH CỘNG ĐỒNG LÀ ĐÒN BẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN 16/12/2020
MỸ TÚ CHÚ TRỌNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM 11/11/2020
NGÃ NĂM: HIỆU QUẢ TỪ CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ, PHƯỜNG MỘT SẢN PHẨM 02/11/2020
HUYỆN MỸ XUYÊN ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM 28/10/2020
HỘI NGHỊ SƠ KẾT 02 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH OCOP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG 29/09/2020
SÓC TRĂNG CÓ 99 SẢN PHẨM OCOP 24/09/2020
LONG PHÚ TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM OCOP 23/09/2020
LÃNH ĐẠO HUYỆN LONG PHÚ THĂM MÔ HÌNH OCOP VÀ HỢP TÁC XÃ HƯNG LỢI 17/09/2020
SÓC TRĂNG CÓ 08 SẢN PHẨM ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN OCOP 5 SAO 27/08/2020
CÔNG BỐ SẢN PHẨM OCOP TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2020 08/07/2020
LONG PHÚ THỰC HIỆN HIỆU QUẢ NGHỊ QUYẾT CỦA HUYỆN ỦY VỀ CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG 08/06/2020
GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG VỚI HẠN HÁN VÀ XÂM NHẬP MẶN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG 04/06/2020
Trang 1/3

ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

 Xà

  HUYỆN, THỊ XÃ

50

(có 03 xã nâng cao)

02