SÓC TRĂNG CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI SÓC TRĂNG CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Vĩnh Hải là một xã vùng ven biển cách trung tâm thị xã Vĩnh Châu 14 km về hướng Đông có tiềm năng lớn về phát triển kinh tế biển và ven biển, có hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển khá, đặc biệt là tuyến đường Quốc lộ Nam Sông Hậu, đường Huyện 43 chạy ngang qua địa bàn, có sông Mỹ Thanh rất thuận lợi trong giao lưu phát triển kinh tế-xã hội, các khu du lịch và các tuyến du lịch sinh thái ven biển, phát triển các loại hình du lịch văn hóa, lễ hội của đồng bào dân tộc Khmer. Điều kiện tự nhiên rất thuận lợi cho phát triển toàn diện các ngành sản xuất thủy sản và nông sản. Diện tích tự nhiên là 8.206,9 ha, dân số toàn xã 5.200 hộ với 20.932 nhân khẩu, trong đó dân tộc Kinh là 1.321 hộ chiếm 25,40%, dân tộc Hoa là 1.381 chiếm 26,56%, dân tộc Khmer là 2.498 hộ chiếm 48,04%; địa bàn hành chính của xã có 08 ấp; kinh tế chủ yếu là trồng màu, nuôi trồng và khai thác thủy hải sản.

     

     Năm 2011 là năm đầu triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, xã chỉ đạt 04/19 tiêu chí, sau 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới được cán bộ và Nhân dân tin tưởng đồng thuận, tích cực tham gia đóng góp công sức, tiền, của để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng; kết hợp với sự lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, sáng tạo và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong xã đã tạo điều kiện thuận lợi cơ bản để xã hoàn thành các mục tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ngay khi có quyết định phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới, xã Vĩnh Hải  thành lập Ban chỉ đạo, Ban quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia xã và Ban phát triển, Ban giám sát cộng đồng ở các ấp, phân công từng thành viên Ban chỉ đạo phụ trách từng tiêu chí và xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện từng tiêu chí cụ thể.

     Xác định công tác tuyên truyền, quán triệt trong hệ thống chính trị và triển khai ra dân hiểu đầy đủ mục đích, ý nghĩa, vai trò chủ thể của người dân cùng với Đảng, chính quyền chung tay xây dựng nông thôn mới là một trong những giải pháp quan trọng có tính chất quyết định đến việc tổ chức thực hiện thắng lợi Chương trình, xã tập trung công tác tuyên truyền, triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong các cuộc họp tại xã, ấp, thông qua hội nghị thường niên ở khu dân cư, tổ chức các buổi thảo luận chuyên đề về xây dựng nông thôn mới được hơn 230 cuộc với hơn 20.700 lượt người dự; tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện 11 nội dung xây dựng nông thôn mới do Ban Dân vận phát động, kết quả có hơn 3.650 đoàn viên, hội viên đăng ký thực hiện; phát động thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương và phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, lồng ghép các tiêu chí thực hiện xây dựng nông thôn mới vào các nội dung đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa; cấp phát 6.420 tờ bướm tuyên truyền, 37 cuốn tài liệu và 105 cuốn sổ tay tuyên truyền, phát 300 ảnh Bác Hồ cho các đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã. Đồng thời, tổ chức tập huấn tại địa phương được 15 lớp với hơn 900 lượt cán bộ, công chức là thành viên Ban chỉ đạo, Ban quản lý xã và Ban phát triển các ấp, qua đó nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát tại cộng đồng về xây dựng nông thôn mới.
     Qua công tác tuyên truyền, vận động tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới thông qua việc thi đua phát triển sản xuất, tích cực tham gia công tác xã hội như: sửa chữa và phát hoang các tuyến lộ giao thông nông thôn, tham gia bàn bạc dân chủ, tự nguyện đóng góp tiền, của, công sức, đất đai, hoa màu… để xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ngành, đoàn thể đã tập trung chỉ đạo, vận động nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác; xây dựng nhiều mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả như: Mô hình trồng hành tím áp dụng công nghệ trong sản xuất, mô hình nuôi cá Hồng mỹ, cá dứa, mô hình nuôi tôm 2 giai đoạn… tiêu biểu nhất là thành lập được Hợp tác xã Thanh long với quy mô 9,2 ha, bước đầu mang lại hiệu quả nhất định. 
     Công tác phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn, luôn được xã quan tâm thực hiện, hiện nay trên địa bàn xã có 16 doanh nghiệp, 295 hộ sản xuất kinh doanh dịch vụ thương mại; giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hàng năm thực hiện đạt tương đương 42 tỷ đồng; tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng hàng năm đạt tương đương 226 tỷ đồng. Thường xuyên phối hợp tổ chức cho lao động trên địa bàn tham gia các lớp học nghề như: Sửa chữa máy nổ, sửa điện gia dụng, sửa mô tưa, đan giỏ nhựa… nhằm giải quyết việc làm mới và hỗ trợ xuất khẩu lao động.
     Mục tiêu chính của xây dựng nông thôn mới trước hết là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân vùng nông thôn, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững, cho nên xã vận động người dân cải tạo vườn tạp kém hiệu quả chuyển sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, đầu tư mở rộng các cơ sở sản xuất, kinh doanh và phát triển các dịch vụ gắn với đào tạo nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp; chuyển dịch cơ cấu kinh tế cây trồng, vật nuôi, nhất là các mô hình đạt năng suất, chất lượng và mang lại hiệu quả thiết thực cho Nhân dân; tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi đầu tư phát triển sản xuất, mở rộng ngành nghề, từng bước giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Kết quả thu nhập bình quân đầu người năm 2020 của xã đạt 53,5 triệu đồng/người/năm tăng 32 triệu so với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,82% giảm 18,34% so với năm 2010.
     Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự hỗ trợ đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, vốn lồng ghép các chương trình, vốn tín dụng của ngân hàng, đặc biệt vận động cộng đồng dân cư được 15 tỷ 294 triệu đồng đã tác động tích cực làm thay đổi bộ mặt nông thôn, kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, đời sống vật chất và tinh thần người dân được cải thiện nâng lên, tạo được niềm tin trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân tham gia thực hiện chương trình. Với kết quả đó, xã Vĩnh Hải đã vinh dự được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020./.

Hình: Đ/c Lâm Văn Mẫn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh trao Quyết định công nhận xã Vĩnh Hải đạt chuẩn nông thôn mới

Minh Thư Ban Dân vận Thị ủy Vĩnh Châu

The asset could not be found.

ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

 Xà

  HUYỆN, THỊ XÃ

64

(có 16 xã nâng cao)

03