THƯ VIỆN NÔNG THÔN MỚI THƯ VIỆN NÔNG THÔN MỚI

Xanh hóa các tuyến đường trên địa bàn xã nông thôn mới Hưng Phú, huyện Mỹ Tú

ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

 Xà

  HUYỆN, THỊ XÃ

64

(có 16 xã nâng cao)

03