HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ - AN NINH QUỐC PHÒNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ - AN NINH QUỐC PHÒNG

Đảng bộ Thạnh Trị hiện có 3.420 đảng viên, sinh hoạt tại 43 chi đảng bộ cơ sở trong toàn huyện. Ngay sau thành công của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025), Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.

     Cụ thể, Ban thường vụ Đảng uỷ các xã đã nhanh chóng xây dựng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện 5 năm, bám sát các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trực tiếp là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Chi bộ đã đề ra. Từ đó, cụ thể hóa với điều kiện của Đảng bộ, chi bộ để tổ chức lãnh đạo thực hiện có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng Đảng.
     Để thực hiện có hiệu quả, công tác tuyên truyền nghị quyết được Đảng bộ các xã đặc biệt chú trọng. Ban Thường vụ Đảng uỷ xã đã chỉ đạo các chi bộ quán triệt kết quả Đại hội, nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đến tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các chi bộ căn cứ nghị quyết cũng như tình hình thực tế của chi bộ và nhiệm vụ chính trị được giao để lập chương trình công tác. Đồng chí Kiều Thanh Trung - Phó bí thư thường trực đảng ủy xã Lâm Kiết cho biết: “Trong nhiệm kỳ mới đảng bộ xã đề ra các mục tiêu trọng tâm, trong đó ưu tiên là chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu trong năm 2020 xã đạt chuẩn nông thôn mới,  ngoài ra xã tập trung nâng cao đời sống người dân thông qua các mô hình hỗ trợ như mô hình nuôi bò, trồng màu nhằm tăng thu nhập cho bà con”.
     Bên cạnh đó, Đảng ủy xã phân công cấp ủy viên phụ trách cơ sở, sâu sát nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tiếp tục phát huy tinh thần Chỉ thị số 03, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.
     Đồng chí Võ Văn Việt - Phó bí thư đảng ủy xã Vĩnh Thành chia sẻ: “Xã quyết tâm thực hiện các nghị quyết trong nhiệm kỳ mới, trong đó trọng tâm là nâng cao các tiêu chí đã đạt nông thôn mới, tạo điều kiện cho người dân sản xuất tăng thu nhập, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo, chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên “nói đi đôi với làm”, đưa việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành một nhiệm vụ thường xuyên trong sinh hoạt, công tác của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, gắn với việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí”.

Hình. Đảng bộ huyện Thạnh Trị quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2025

     Đồng chí Trương Vũ Phương - Bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện cho biết thêm “Với trọng tâm là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng, đến cuối năm 2025 huyện phấn đấu hoàn thành mục tiêu nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm từ 3 - 4%. Ngay sau khi đại hội, Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thạnh Trị cũng đã nhanh chóng thực hiện các chỉ tiêu đề ra bằng những giải pháp cụ thể, qua đó  không chỉ đưa ngành nông nghiệp của huyện phát triển mà còn góp phần đưa Thạnh Trị hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới.  Cùng với nông nghiệp, Thạnh Trị còn ưu tiên phát triển các lĩnh vực thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp trên cơ sở tập trung các nguồn lực, khai thác có hiệu quả các tiềm năng và thế mạnh để phát triển các ngành nghề truyền thống, dịch vụ tổng hợp. Ngoài ra, huyện cũng quan tâm chỉ đạo phát triển lĩnh vực văn hoá, xã hội, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, hoạt động văn hoá thể dục thể thao, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội. 
     Đoàn kết, nỗ lực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống bằng những giải pháp phù hợp với thực tế của địa phương, tin rằng Thạnh Trị sẽ tiếp tục đạt những kết quả mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, đặc biệt là mục tiêu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới./.

Nguyễn Duyên – Đài Phát thanh truyền hình Sóc Trăng

Các tin liên quan Ngày đăng
ĐẢNG BỘ XÃ THẠNH TRỊ NỖ LỰC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO 24/06/2020
ĐẢNG BỘ XÃ LONG ĐỨC HOÀN THÀNH MỘT NHIỆM KỲ THẮNG LỢI 16/06/2020
ĐẢNG BỘ XÃ VĨNH THÀNH VỮNG TIN BƯỚC VÀO NHIỆM KỲ MỚI 15/06/2020
ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ TRONG XÂY DỰNG XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO 13/03/2020
LONG PHÚ TẬP TRUNG NHIỀU NGUỒN LỰC GIẢM NGHÈO CHO HỘI VIÊN PHỤ NỮ 04/03/2020
ĐỔI THAY TRÊN VÙNG ĐẤT CÁCH MẠNG HÒA ĐÔNG 25/02/2020
SÓC TRĂNG ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG, PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 24/02/2020
ĐẢNG BỘ THẠNH TRỊ ĐOÀN KẾT, NỖ LỰC XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG 20/02/2020
THỐNG NHẤT, QUYẾT TÂM THỰC HIỆN ĐẠT 100% CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐƯỢC GIAO HÀNG NĂM 11/02/2020
ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM SƠ KẾT THỰC HIỆN MÔ HÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM 01/01/2020
HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN THẠNH TRỊ THI ĐUA LÀM THEO LỜI BÁC BẰNG NHỮNG VIỆC LÀM THIẾT THỰC ĐỂ XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG 26/12/2019
ĐẢNG VIÊN ĐI TRƯỚC 18/11/2019
KHI ĐẢNG VỚI DÂN ĐỒNG LÒNG 07/11/2019
LỰC LƯỢNG VŨ TRANG HUYỆN MỸ TÚ RA QUÂN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 24/10/2019
HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN MỸ XUYÊN TÍCH CỰC THAM GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 16/07/2019
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN KẾ SÁCH: NHIỀU MÔ HÌNH VÀ CÔNG TRÌNH Ý NGHĨA, GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 16/05/2019
MÔ HÌNH “MÓC KHÓA AN NINH VÀ THẮP SÁNG ĐƯỜNG QUÊ” GÓP PHẦN CHUYỂN HÓA THÀNH CÔNG ĐỊA BÀN PHỨC TẠP VỀ AN NINH TRẬT TỰ 20/03/2019
ĐƯA QUY CHẾ DÂN CHỦ ĐI VÀO CUỘC SỐNG 12/03/2019
Trang 1/1
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang sau
  • Trang cuối

ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

 Xà

  HUYỆN, THỊ XÃ

64

(có 16 xã nâng cao)

03