HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ - AN NINH QUỐC PHÒNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ - AN NINH QUỐC PHÒNG

Bước sang năm 2020, nhìn lại để thấy rằng năm 2019 với nhiều khó khăn, biến động đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế-xã hội của huyện Thạnh Trị. Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự đoàn kết thống nhất và sự nỗ lực của mỗi người dân, nên kinh tế, xã hội của Thạnh Trị trong năm qua có nhiều khởi sắc đáng phấn khởi.
     Xây dựng Đảng là một trong những nhiệm vụ được Đảng bộ huyện quan tâm hàng đầu và thực hiện xuyên suốt trong năm 2019. Đây cũng là nhân tố then chốt tạo nên sự thành công của Đảng bộ huyện Thạnh Trị trong năm qua trên tất cả các lĩnh vực. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân được quan tâm thực hiện tốt, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong nội bộ, củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương. 
     Một yếu tố góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của huyện trong năm qua đó là cơ sở hạ tầng, như: Điện, đường, trường, trạm đã được đầu tư xây dựng khang trang, các tuyến đường giao thông nông thôn đã được 100% nhựa hóa và bê tông hóa. Hiện nay, 100% số xã, thị trấn có điện lưới quốc gia, hộ sử dụng điện an toàn đạt trên 94%; có trên 80% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh. Ngoài ra, các hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Các loại hình thương mại - dịch vụ ngày càng phát triển đa dạng, phong phú, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng và phục vụ sản xuất, đời sống nâng cao, nên từ đó khi phát động các phong trào xây dựng nông thôn mới người dân cũng hưởng ứng tích cực, đóng góp tiền của, đất đai, hoa màu, ngày công lao động để xây dựng quê hương. Tính đến nay, trên địa bàn huyện có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã Vĩnh Thành cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí, xã Lâm Kiết đạt 17 tiêu chí, các xã còn lại đạt 15 tiêu chí; xã Vĩnh Lợi đạt 18/20 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Nông dân Liêu Sang ở Ấp Kênh Ngay 2, xã Châu Hưng phấn khởi nói: “Trong ấp này lúc trước nhà tình thương nhiều lắm, bây giờ đi từ đầu đường đến cuối xóm toàn bộ là nhà tường, cũng nhờ sự quan tâm hỗ trợ của địa phương nên đời sống bà con đổi thay nhiều lắm”.
     Cùng với việc tập trung phát triển kinh tế, Đảng bộ, chính quyền huyện Thạnh Trị luôn coi trọng việc nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, lấy văn hóa làm nền tảng và động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Công tác giáo dục, đào tạo được quan tâm, chất lượng giáo dục đi vào chiều sâu, cơ sở vật chất trường lớp được đầu tư nâng cấp ngày một hiện đại đáp ứng tốt hơn công tác dạy và học, toàn huyện hiện có 32 trường học đạt chuẩn Quốc gia. Công tác chăm sóc sức khoẻ của nhân dân được tăng cường từ tuyến huyện tới cơ sở, mạng lưới y tế cơ sở hoạt động tốt, đảm bảo công tác khám, chữa bệnh và thực hiện các chương trình mục tiêu y tế. Công tác đào tạo nghề lao động nông thôn được quan tâm, trong năm đã giới thiệu, giải quyết việc làm cho trên 3.000 lao động địa phương, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương. Qua kết quả bình xét theo chuẩn đa chiều, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm xuống còn 6,69%, giảm 4,87% so với năm trước. Công tác thực hiện chính sách chế độ cho người có công, gia đình chính sách, bảo trợ xã hội được kịp thời, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định.
     Về phương hướng trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Hoàng Lộc - Bí thư huyện ủy huyện Thạnh Trị cho biết: “Từ nay cho đến trước Đại hội XII, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường, phát huy khối đại đoàn kết 3 dân tộc anh em Kinh - Khmer - Hoa, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân huyện nhà, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ; Đảng bộ sẽ chú trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển chuỗi giá trị sản xuất lúa tài nguyên; nhân rộng các mô hình hợp tác, liên kết sản xuất lúa đặc sản, màu sạch - an toàn. Khuyến khích phát triển công nghiệp chế biến nông sản, ngành nghề cơ khí phụ trợ, phục vụ nông nghiệp, may mặc... Phát huy các nguồn lực tại chỗ, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác an sinh xã hội, chăm lo tốt cho gia đình chính sách và chăm lo cho hộ nghèo, hướng đến công tác giảm nghèo bền vững. Đảm bảo an ninh nông thôn; đấu tranh ngăn ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy; Kiềm chế hiệu quả tai nạn giao thông; Quán triệt thường xuyên nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế”. 
     Với những thành tựu đạt được, tin rằng trong năm 2020 đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thạnh Trị sẽ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Hình1. Đồng lúa Tài Nguyên trong hợp tác xã của bà con ở thị trấn Hưng Lợi
Hình 2. Lãnh đạo Huyện Thạnh Trị thăm mô hình màu trên đất lúa
 
Hồng Duyên – Đài PTTH Sóc Trăng

ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

 Xà

  HUYỆN, THỊ XÃ

64

(có 16 xã nâng cao)

03