HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ - AN NINH QUỐC PHÒNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ - AN NINH QUỐC PHÒNG

Kế thừa truyền thống cách mạng của quê hương, đoàn kết một lòng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân xã Vĩnh Thành, huyện Thạnh Trị đã gặt hái được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là thành quả trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là tiền đề, động lực quan trọng để Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Thành vững tin bước vào nhiệm kỳ mới với khí thế và thắng lợi mới.

       Xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2015 - 2020 là tập trung xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ xã Vĩnh Thành đã đề ra các khâu đột phá như: Khai thác tối đa tiềm năng lợi thế về đất đai; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, tạo bước chuyển biến lớn về chất lượng, phát triển các loại hình tổ chức sản xuất; tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 
       Để thực hiện đạt các mục tiêu đề ra, ngay từ đầu nhiệm kỳ, ban chấp hành đảng bộ xã đã kiện toàn ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia xã, ban quản lý xây dựng nông thôn mới, tổ chức tuyên truyền, triển khai sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân cùng chung sức xây dựng nông thôn mới với phương châm “lấy sức dân để lo cho dân”. Và thành quả đạt được là đến cuối năm 2019 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, với tổng nguồn vốn đầu tư trên 41 tỷ đồng trong đó, vốn nhân dân đóng góp là 3,4 tỷ đồng. Diện mạo nông thôn đổi thay rõ nét, đó chính là kết quả của sự đoàn kết, đồng thuận của đảng bộ, chính quyền các tổ chức đoàn thể và toàn thể  nhân dân. Chị Đào Thị Vút - Bí thư đoàn thanh niên xã chia sẻ: "Để góp phần xây dựng nông thôn mới thành công thì  hàng năm, đoàn thanh niên của xã cũng xây dựng nhiều kế hoạch cụ thể để tham gia các hoạt động như trồng bông, hoa ven đường, thu gom rác thải, thanh niên lập thân lập nghiệp, đặc biệt là phối hợp với các đoàn thể khác trong các phong trào xây dựng nông thôn mới….để góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển".
       Cùng với việc tập trung xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ xã Vĩnh Thành tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị theo nghị quyết đại hội đảng bộ đã đề ra. Nếu như năm 2015, giá trị sản xuất nông nghiệp của xã là 83,3 triệu đồng/ha thì đến cuối năm 2019 tăng lên 150 triệu đồng/ha, đạt 100% so Nghị quyết.  Hiện toàn xã 01 hợp tác xã nông nghiệp và 32 tổ hợp tác với 416 thành viên hoạt động khá tốt, giúp nhiều hộ viên thoát nghèo bền vững và góp phần tích cực thực hiện chuyển dịch tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã từ 18,15% năm 2016 xuống còn 3,84% năm 2019. Ông Nguyễn Văn Thái – nông dân ở ấp 22 cho biết: "Làng quê giờ đổi thay nhiều lắm, trong xây dựng nông thôn mới bà con ở đây rất đồng tình, ủng hộ, còn địa phương thì luôn quan tâm, chăm lo cho bà con nên đời sống giờ phát triển rất nhiều".
       Một trong những kết quả nổi bật khác là đảng ủy xã đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường, tinh thần tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên được nâng lên, công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thường xuyên, công tác đào tạo cán bộ, công chức cũng được chú trọng. 
Đồng chí Võ Văn Việt - Phó bí thư đảng ủy xã cho biết thêm: "Với phương châm “ tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tập trung phát triển kinh tế, xã hội bền vững, quyết tâm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao” trong nhiệm kỳ mới Đảng bộ xã sẽ tiếp tục đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, kết hợp chặt chẽ việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội với nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh, phấn đấu xây dựng Vĩnh Thành trở thành xã nông thôn mới nâng cao trước năm 2025"./.


Hình. Làng quê Vĩnh Thành đổi thay từ các phong trào xây dựng nông thôn mới

Nguyễn Duyên – Đài Phát thanh truyền hình tỉnh

Các tin liên quan Ngày đăng
ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ TRONG XÂY DỰNG XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO 13/03/2020
LONG PHÚ TẬP TRUNG NHIỀU NGUỒN LỰC GIẢM NGHÈO CHO HỘI VIÊN PHỤ NỮ 04/03/2020
ĐỔI THAY TRÊN VÙNG ĐẤT CÁCH MẠNG HÒA ĐÔNG 25/02/2020
SÓC TRĂNG ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG, PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 24/02/2020
ĐẢNG BỘ THẠNH TRỊ ĐOÀN KẾT, NỖ LỰC XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG 20/02/2020
THỐNG NHẤT, QUYẾT TÂM THỰC HIỆN ĐẠT 100% CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐƯỢC GIAO HÀNG NĂM 11/02/2020
ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM SƠ KẾT THỰC HIỆN MÔ HÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM 01/01/2020
HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN THẠNH TRỊ THI ĐUA LÀM THEO LỜI BÁC BẰNG NHỮNG VIỆC LÀM THIẾT THỰC ĐỂ XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG 26/12/2019
ĐẢNG VIÊN ĐI TRƯỚC 18/11/2019
KHI ĐẢNG VỚI DÂN ĐỒNG LÒNG 07/11/2019
LỰC LƯỢNG VŨ TRANG HUYỆN MỸ TÚ RA QUÂN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 24/10/2019
HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN MỸ XUYÊN TÍCH CỰC THAM GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 16/07/2019
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN KẾ SÁCH: NHIỀU MÔ HÌNH VÀ CÔNG TRÌNH Ý NGHĨA, GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 16/05/2019
MÔ HÌNH “MÓC KHÓA AN NINH VÀ THẮP SÁNG ĐƯỜNG QUÊ” GÓP PHẦN CHUYỂN HÓA THÀNH CÔNG ĐỊA BÀN PHỨC TẠP VỀ AN NINH TRẬT TỰ 20/03/2019
ĐƯA QUY CHẾ DÂN CHỦ ĐI VÀO CUỘC SỐNG 12/03/2019
Trang 1/1
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang sau
  • Trang cuối

ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

 Xà

  HUYỆN, THỊ XÃ

64

(có 16 xã nâng cao)

03