HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ - AN NINH QUỐC PHÒNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ - AN NINH QUỐC PHÒNG

Một chi bộ ấp đã khơi dậy được mô hình chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo phương thức hai lúa một màu, canh tác lúa đặc sản, chất lượng cao. Cách làm sáng tạo, hiệu quả ở một ấp dân tộc Khmer của xã Châu Hưng, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng đã trở thành tâm điểm của phong cách làm ăn mới, thể hiện vai trò tiên phong của đảng viên, đặc biệt là ở một chi bộ đồng bào dân tộc. Cả tổ hợp tác 75 thành viên không còn hộ nghèo, quần chúng nhân dân luôn tin vào chủ trương của chi bộ, nhìn vào đảng viên để nghĩ, để làm.

     Xã Châu Hưng có trên 40% là đồng bào dân tộc Khmer, riêng ấp Xóm Tro 2 có đến 90%, chi bộ ấp có 11 đảng viên và cũng đều là người dân tộc Khmer. Nhiều năm trước đây bà con trong ấp đã làm tốt chủ trương canh tác một vụ lúa ngắn ngày và một vụ lúa đặc sản tài nguyên mùa, khi thực hiện mục tiêu cơ cấu lại nông nghiệp để làm tăng giá trị nông sản thì bây giờ ấp Xóm Tro 2 đã có tổ hợp tác sản xuất canh tác hai vụ lúa một vụ màu. Nghe thì đơn giản nhưng làm được như vậy là cả quá trình vận động, thực nghiệm, dân tin thì mới làm theo. Đ/c Lâm Minh Sang - Bí thư chi bộ , trưởng ban nhân dân ấp Xóm Tro 2 cho biết: “Các đồng chí cũng hiểu, bà con Khmer mình chưa nhạy bén cách nghĩ, cách làm mà nhìn thấy cụ thể mới làm theo. Anh em chi bộ muốn làm được mô hình 2 lúa 1 màu thì phải làm trước để bà con nhìn, bà con thấy có lợi mới làm theo”.
     “Đảng viên đi trước – làng nước theo sau”, "Nói cho dân hiểu, làm cho dân tin" thì mới có được sự đồng tình của của nhân dân. Trước nay bà con canh tác theo tập quán cũ, cứ 2 vụ lúa, 3 vụ lúa mỗi năm, năng suất không vượt qua 5 tấn 1 ha, giờ thì bà con đã tham gia mô hình cánh đồng lớn, biết canh tác giống lúa chất lượng cao, lúa đặc sản và chuyển sang canh tác 2 vụ lúa 1 vụ màu, dành một phần đất chuyên canh màu để đa dạng nguồn thu, cải thiện thu nhập. Chuyển đổi mô hình 2 lúa – 1 màu thì lợi nhuận của bà con tăng lên gấp 4 lần đồng thời đất đai cũng được cải thiện, tơi xốp hơn, làm lúa cũng ít tốn phân, thuốc hơn. Các thành viên sau khi tham gia vào tổ hợp tác đều có điều kiện xây được nhà mới, số hộ Khmer khá giàu tăng lên đáng kể.
     Ở Chi bộ ấp Xóm Tro 2 thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp, chuyển đổi sản xuất không bằng khẩu hiệu mà bằng cách làm, bằng mô hình cụ thể nên quần chúng, nông dân thấy và hiểu được chủ trương của Đảng, của nhà nước là mang lại cơm no áo ấm mà làm theo. Đồng chí Ông Dương Thanh Lan - Phó bí thư chi bộ ấp Xóm Tro 2 là một trong số đảng viên trong chi bộ thực hiện mô hình chăn nuôi bò, canh tác lúa ngắn ngày sang lúa tài nguyên nguyên chủng, rồi thực hiện quy trình luân canh 2 lúa 1 màu, giá trị lợi nhuận tăng gấp đôi, gấp 3 lần phương thức cũ nên nông dân nhìn vào đó mà làm theo. Giờ thì đồng chí Lan đã có nhà cửa khang trang, kỹ thuật canh tác lúa, màu, chăn nuôi đều đạt hiệu quả nên quần chúng nhân dân trong, ngoài ấp rất nể phục, dân thấy, dân tin nên chuyện vận động bà con làm ăn cũng không còn khó khăn như trước. Đảng viên ở chi bộ luôn tiên phong thực nghiêm để quần chúng rút kinh nghiệm, thấy lợi mà hưởng ứng. Đây là điểm khác biệt của chi bộ ấp Xóm Tro 2 đã tạo được sự chuyển biến trong tổ chức sản xuất, trong thực hiện chủ trương cơ cấu lại nông nghiệp ở địa phương một cách rõ nét. Đ/c Lan chia sẻ : “Chúng tôi không hô hào mà chúng tôi nghiên cứu nghị Quyết, chủ trương rồi phân công nhau làm. Mình làm cho bà con thấy, bà con hiểu, từ đó bà con mới làm theo, từ đó đời sống bà con mới đổi thay như hiện nay”.

TỔ HỢP TÁC TRỒNG MÀU Ở ẤP XÓM TRO 2, XÃ CHÂU HƯNG, HUYỆN THẠNH TRỊ HỌP ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG

MÔ HÌNH TRÔNG MÀU TRÊN ĐẤT LÚA


     Chi Bộ ấp Xóm Tro 2 là một trong những tổ chức cơ sở Đảng điển hình của huyện Thạnh Trị về vai trò nêu gương của đảng viên để tạo nên mô hình tiêu biểu, nâng cao đời sống vật chất cho vùng đồng bào dân tộc Khmer ở địa phương. Chi bộ và các đảng viên  chi bộ ấp là một điển hình về mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với dân trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  Đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” nhiều năm liền và là một trong những chi bộ tiêu biểu của Đảng bộ xã Châu Hưng. Một tổ chức cơ sở Đảng có những đảng viên người dân tộc tiêu biểu đã khơi dậy tinh thần yêu nước trong quần chúng nhân dân, nông dân đã nhận thức đúng về ý nghĩa của mô hình tập thể, quy trình canh tác nông nghiệp bền vững và từng bước nâng cao giá trị sản xuất để làm giàu trên mảnh vườn, thửa ruộng của mình, để từ đó góp phần cho làng quê ngày thêm giàu đẹp, phát triển./.

Hồng Duyên - Đài PTTH Sóc Trăng

ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

 Xà

  HUYỆN, THỊ XÃ

64

(có 16 xã nâng cao)

03