HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ - AN NINH QUỐC PHÒNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ - AN NINH QUỐC PHÒNG

Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” được các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang huyện Mỹ Tú thực hiện hiệu quả đã góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện cũng như tăng cường tình đoàn kết quân dân.
     Theo đó, ngày 23-10, Ban Chỉ huy quân sự huyện Mỹ Tú phối hợp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia xã Mỹ Tú, tổ chức ra quân xây dựng nông thôn mới trên tuyến đường 2 ấp Mỹ Lợi B và Mỹ Lợi C. Tại đây, cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang huyện, cán bộ xã, ấp cùng nhân dân địa phương dọn dẹp vệ sinh, phát hoang bụi rậm, đắp lề lộ, trồng hoa kiểng, làm và sửa chữa hàng rào, tạo vẽ mỹ quang, thông thoáng cho bộ mặt nông thôn. Được biết, hiện nay tuyến đường kiểu mẫu ấp Mỹ Lợi B, xã Mỹ Tú gần như đã hoàn chỉnh, để sẵ sàng cho cuộc thi tuyến đường kiểu mẫu cấp huyện sắp tới.
     Xã Mỹ Tú hiện đạt được 15/19 tiêu chí nông thôn mới và đang nỗ lực phấn đấu về đích nông thôn mới. Tin tưởng rằng, với những việc làm thiết thực của lực lượng vũ trang huyện Mỹ Tú, cùng với chính quyền địa phương không chỉ giúp xã Mỹ Tú đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra, mà còn tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn huyện về đẩy mạnh phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; củng cố, thắt chặt mối đoàn kết gắn bó quân dân, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh./.
Lực lượng vũ trang huyện ra quân xây dựng nông thôn mới tại xã Mỹ Tú
Quốc Tuấn - Đài Truyền thanh huyện Mỹ Tú

ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

 Xà

  HUYỆN, THỊ XÃ

64

(có 16 xã nâng cao)

03