HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ - AN NINH QUỐC PHÒNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ - AN NINH QUỐC PHÒNG

Tuyên truyền được xem là giải pháp hàng đầu, đóng vai trò quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Bởi, việc tuyên truyền giúp đông đảo quần chúng nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, mục tiêu, nội dung, phương pháp và cách làm trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Từ đó, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, đồng lòng của nhân dân.

     Một trong những hình thức tuyên truyền hiệu quả, kịp thời, chính xác được tỉnh chú trọng, đẩy mạnh khai thác và vận hành một cách hiệu quả là hình thức hội nghị trực tuyến, phát huy tích cực vai trò của hệ thống chính quyền điện tử,  góp phần tích cực vào công cuộc cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả các chủ trương chính sách của tỉnh. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến trên địa bàn tỉnh là hệ thống được kết nối thông qua mạng truyền số liệu chuyên dùng trong hệ thống chính quyền điện tử của tỉnh. Ưu điểm lớn nhất của hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến là cùng lúc tất cả các đối tượng đều được học tập nghị quyết ở một thời gian nhất định, thay cho việc triển khai theo kiểu truyền thống từng bước, từng cấp với các thời gian khác nhau như trước đây. Do đó, đã tiết kiệm được thời gian di chuyển của đảng viên, cán bộ, viên chức… từ cơ sở về tỉnh, huyện, tiết kiệm được kinh phí tổ chức hội nghị. 
     Việc triển khai hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đồng bộ trong toàn tỉnh đã tạo sự thay đổi, nâng cao chất lượng quán triệt, học tập nghị quyết cũng như triển khai các nhiệm vụ của tỉnh. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tại đầu cầu UBND tỉnh hiện nay đang tổ chức trung bình trên 100 phiên hội nghị/năm. Hệ thống tại các điểm cầu của sở, ngành, địa phương cũng phát huy hiệu quả với hàng chục cuộc họp, hội nghị, hội thảo quan trọng được triển khai qua hình thức trực tuyến. Tiêu biểu như: Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) năm 2017, Nghị quyết số 04-NQ/TU về xây dựng nông thôn mới tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016 – 2020; Nghị quyết số 08 của tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Nghị quyết số 09 của Tỉnh ủy Sóc Trăng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2016 – 2020; Nghị quyết số 03 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 – 2020,…. Ông Nguyễn Văn Nhanh – Đảng viên chi bộ Phường 2,  thị xã Ngã Năm chia sẻ: Tôi thấy đây là một hình thức rất hiệu quả, giúp cho đảng viên nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nhanh chóng để triển khai sâu rộng cho bà con nhân dân để từ đó thực hiện hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương hơn rất nhiều.
     Có thể thấy, việc đưa vào sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến là bước đột phá mới trong ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh, tăng cường sự chỉ đạo, điều hành của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đảm bảo thông tin nhanh chóng, chính xác, kịp thời, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, góp phần cải cách thủ tục hành chính. Đây là một bước đi trong tiến trình đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành; từng bước xây dựng chính quyền điện tử và nền hành chính hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Sóc Trăng. Ông Lâm Tấn Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết: Việc đổi mới, nâng cao về nội dung và  hình thức tuyên truyền là một trong những nội dung luôn được ngành tuyên giáo quan tâm, đặc biệt là hình thức tuyên truyền bằng hình thức hội nghị trực tuyến, đến thời điểm này, toàn tỉnh đã triển khai được 126 điểm cầu trực tuyến, thông qua hình thức trực tuyến giúp cho cho công tác tuyên truyền từ Trung ương đến cơ sở được thuận lợi, nhanh hơn và truyền tải trực tiếp được các nội dung quan trọng đến các đảng viên ở cơ sở. Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện quan trọng, do đó , tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những lợi thế sẵn có để truyền truyền sâu rộng, kịp thời trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân để từ đó phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết đảng bộ đã đề ra, cũng như những định hướng phát triển mà tỉnh đề ra trong thời gian  tới, trong đó đặc biệt qua tâm đến các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
     Tin tưởng rằng, hình thức hội nghị trực tuyến với những điểm ưu việt mà nó mang lại sẽ tiếp tục phát huy được hiệu quả trong thời gian tới, đặc biệt là trên con đường nỗ lực cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị văn minh, hiện đại của Sóc Trăng, đặc biệt là thực hiện hiệu quả chương tình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống của người dân./.


Hình : Hội Nghị trực tuyến về Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hồng Duyên – Đài PTTH Sóc Trăng

ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

 Xà

  HUYỆN, THỊ XÃ

64

(có 16 xã nâng cao)

03