HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ - AN NINH QUỐC PHÒNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ - AN NINH QUỐC PHÒNG

Đó là 01 trong 07 chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ được Đại hội đảng viên chi bộ Chi cục Phát triển nông thôn lần VI, nhiệm kỳ 2020 - 2022 biểu quyết thông qua vào sáng ngày 11/02/2020. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có ông Ngô Thành Khương – Phó Bí thư Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cùng sự tham dự đầy đủ của tất cả đảng viên chi bộ Chi cục Phát triển nông thôn.

     Là chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng, với đặc thù của chi bộ sinh hoạt ghép gồm 02 cơ quan là Văn phòng Điều phối nông thôn mới và Chi cục Phát triển nông thôn. Trong nhiệm kỳ qua 2017 - 2020, chi bộ Chi cục Phát triển nông thôn đã khắc phục khó khăn, tranh thủ sự lãnh chỉ đạo của cấp trên để xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh chỉ đạo tổ chức hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, với nhiều kết quả nổi bật: (1) đã thành lập mới 73 hợp tác xã,  tổng số hợp tác xã (HTX) nông nghiệp trên địa bàn tỉnh lên 171 HTX (HTX lúa 78, HTX cây ăn trái 31, HTX chăn nuôi 11, HTX thủy sản 36, HTX màu 12 và HTX khác 03), có 15 HTX trên 3 lĩnh vực (lúa gạo, cây ăn trái, thủy sản) được chọn tham gia Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình HTX kiểu mới vùng đồng bằng sông Cửu Long theo Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 21/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ; (2) thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh đã có 39 sản phẩm được chứng nhận, trong đó có 16 sản phẩm đạt 4 sao và 23 sản phẩm đạt 3 sao, đồng thời tổ chức lễ công bố  và trao giấy chứng nhận các sản phẩm OCOP cấp tỉnh; (3) Chương trình mục tiêu quốc gia về đích sớm hơn một năm so với kế hoạch, Tính riêng trong giai đoạn 2017 – 2019 có 21 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (2017 có 02 xã, 2018 có 09 xã và 2019 có 10 xã), chiếm đến 50% tổng số xã nông thôn mới của cả giai đoạn 2010 - 2019. Lũy kế qua 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, đến nay số tiêu chí bình quân của tỉnh Sóc Trăng là 16,85 tiêu chí/xã, (tăng 10,5 tiêu chí so với trước khi triển khai Chương trình, và tăng 3,05 tiêu chí so với giai đoạn 1). Cụ thể: Có 42/80 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 52,5%, tăng so với kết thúc giai đoạn 1 (năm 2015) là 23 xã. Về cấp huyện: Huyện Mỹ Xuyên và thị xã Ngã Năm đã có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay, thị xã Ngã Năm đã được Hội đồng trung ương thống nhất, đồng ý trình Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới,…
     Tại Đại hội, một số hạn chế, tồn tại và khuyết điểm của nhiệm kỳ 2017 - 2020 cũng được xem xét, đánh giá cụ thể, nghiêm túc qua các văn kiện trình Đại hội và ý kiến đóng góp của đảng viên. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Ngô Thành Khương – Phó Bí thư Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đạt được của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua, đồng thời cũng đề nghị Chi bộ cần có những giải pháp để khắc phục tồn tại hạn chế, trong nhiệm kỳ tới chi bộ cần tập trung triển khai, quán triệt cho cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; phân công đảng viên thực hiện tốt công tác giám sát đảng viên, quan tâm lãnh chỉ đạo và tạo điều kiện cho Công đoàn hoạt động ngày càng hiệu quả, góp phần chăm lo tốt hơn cho đời sống đoàn viên,…
     Đại hội đã bầu ra cấp ủy nhiệm kỳ mới gồm 03 đồng chí, bầu Bí thư và Phó Bí thư chi bộ. Đồng chí Tô Ngọc Tuấn – Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ và đồng chí Thái Thanh Tân – Phó Chi cục Trưởng Chi cục Phát triển nông thôn được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 05 đồng chí (04 chính thức và 01 dự khuyết).
     Lựa chọn được những đảng viên xứng đáng, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, phẩm chất để bầu vào cấp ủy, bầu Bí thư và Phó Bí thư là một thành công quan trọng để lãnh chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng viên chi bộ Chi cục Phát triển nông thôn lần VI, nhiệm kỳ 2020 – 2022, nhất là hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, phấn đấu trong nhiệm kỳ: Về xây dựng nông thôn mới có 01 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới, 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 8 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; Về công tác Kinh tế hợp tác, phát triển thành lập mới 20 hợp tác xã; Chương trình Mỗi xã một sản phẩm có 45 sản phẩm được chứng nhận (trong đó có 15 sản phẩm đạt hạng 4 sao và 30 sản phẩm đạt hạng 3 sao)./.

Hình: Chi ủy Chi cục Phát triển nông thôn nhiệm kỳ 2020 – 2022 ra mắt, phát biểu hạ quyết tâm.

Nguyễn Hồng Lam - Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

 Xà

  HUYỆN, THỊ XÃ

64

(có 16 xã nâng cao)

03