HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ - AN NINH QUỐC PHÒNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ - AN NINH QUỐC PHÒNG

Sáng ngày 30/12/2019, tại Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh Sóc Trăng. Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết mô hình về xây dựng nông thôn mới và phòng, chống tội phạm năm 2019. Hội nghị do bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì với sự tham gia của lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 17 tỉnh, thành phố chỉ đạo điểm thực hiện mô hình. Về phía tỉnh Sóc Trăng, cùng tham dự và chủ trì Hội nghị có ông Trần Văn Chuyện – Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Dương Sà Kha – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, bà Hồ Thị Cẩm Đào – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, ông Thạch Thal – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ngoài ra còn có sự tham gia của đại diện lãnh đạo một số Ban ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

     Nhằm cụ thể hóa, nâng cao hiệu quả các nội dung thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, mô hình chỉ đạo điểm xây dựng nông thôn mới và phòng chống tội phạm được Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp, triển khai tại 17 tỉnh, thành phố, trong đó có 09 tỉnh thực hiện mô hình nông thôn mới (Thái Nguyên, Yên Bái, Phú Thọ, Thái Bình, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Gia Lai, Sóc Trăng, An Giang) và 08 tỉnh thực hiện mô hình phòng chống tội phạm (Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Giang, Nghệ An, Vĩnh Phúc, Cao Bằng, Thanh Hóa, Kon Tum).
     Qua một năm thực hiện, Hội nghị là dịp để các tỉnh thành phố gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, các thuận lợi khó khăn và đề xuất kiến nghị để Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xem xét, tiếp thu chỉ đạo thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới, nhất là nhân rộng các mô hình khả thi. Tại Hội nghị, rất nhiều kinh nghiệm, cách làm hay được các địa phương chia sẻ và trao đổi, thảo luận như: Hải Phòng thực hiện 02 nhiệm vụ trọng tâm là tập trung nguồn lực và tạo sự đồng thuận, dân làm, dân thụ hưởng; Đồng Tháp phân nhóm công việc (cần nguồn lực, dân làm, dân giám sát, phối hợp), trong đó chú trọng đổi mới công tác liên tịch giữa các ngành và đoàn thể; Cao Bằng chú trọng phát triển Quỹ xây dựng nông thôn mới và Quỹ chung tay xây dựng tỉnh, gắn thực hiện nhiệm vụ với xét khen cao; Bắc Ninh hỗ trợ mạnh cho nông nghiệp, nông thôn mới từ công nghiệp, chú trọng lựa chọn điểm chỉ đạo để tổ chức thực hiện, xây dựng bộ máy và phát động phong trào; Thái Bình lấy hỗ trợ ximăng để phát động phong trào xây dựng nông thôn mới trong Nhân dân; Vĩnh Phúc tập trung hoàn thiện đường ngõ xóm, cống rãnh khu dân cư qua hình thức hỗ trợ vật liệu cho dân thực hiện,… Thay mặt đơn vị chủ nhà,  Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã báo cáo, chia sẻ với các tỉnh bạn về kết quả thực hiện mô hình điểm thời gian qua, với điểm nổi bật là phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tham mưu tăng cường sự lãnh chỉ đạo của cấp ủy Đảng trong thực hiện cuộc vận động, nhờ đó tạo sự chuyển biến, lan tỏa Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" đi vào đời sống hàng ngày của các tầng lớp Nhân dân, được Nhân dân đồng tình hưởng ứng bằng những việc làm thiết thực, qua 04 năm đã đóng góp 174.509 ngày công lao động, 497.795m2 xây dựng các công trình công cộng, tiền mặt, hiện vật,… với tổng trị giá trên 150 tỷ đồng.
     Phát biểu Kết luận Hội nghị, bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao kết quả thực hiện của các tỉnh trong thời gian qua đã bám sát chủ trương, nhiệm vụ đề ra, nội dung tuyên truyền vận động phù hợp với các mô hình cụ thể, thiết thực, chú trọng vai trò chủ thể của người dân, kịp thời phát hiện biểu dương nhiều nhân tố điển hình từ đó góp phần đảm bảo thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đặc biệt là Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã quan tâm thực hiện tốt việc khảo sát, lấy ý kiến người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian tới, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả và nhân rộng các mô hình xây dựng nông thôn mới và phòng chống tội phạm tại địa phương./. 

Ông Trần Văn Chuyện – Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phát biểu chào mừng Hội nghị

Bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu kết luận Hội nghị

Nguyễn Hồng Lam - Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Sóc Trăng

ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

 Xà

  HUYỆN, THỊ XÃ

64

(có 16 xã nâng cao)

03