QUY HOẠCH - PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG QUY HOẠCH - PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG

Kinh tế của huyện Mỹ Xuyên chủ yếu là nông nghiệp, những năm qua, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đặc biệt quan tâm đến công tác thủy lợi nội đồng để đảm bảo cung cấp nguồn nước phục vụ cho sản xuất, không chỉ có vùng tôm – lúa, mà còn khép kín vùng ngọt sản xuất lúa – màu. Năm 2021, huyện giao chỉ tiêu cho các xã, thị trấn nạo vét 200.000 mét khối, đến hết tháng 3 năm 2021 toàn huyện đã hoàn thành đạt 93,96%.

          Trước đây, con kênh thủy lợi từ ấp Huỳnh Công Đê, xã Ngọc Đông đến ấp Hòa Nhạn, xã Hòa Tú 1 dài hơn 1.500 mét bị bồi lắng, nguồn nước không đảm bảo nên bà con nông dân ở khu vực này sản xuất gặp nhiều khó khăn. Năm nay, từ nguồn kinh phí gần 40 triệu đồng do người dân đóng góp, con kênh này đã được nạo vét. Đồng thời, làm nền hạ để Nhà nước đầu tư xây dựng tuyến lộ bê tông, giúp người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa được dễ dàng hơn. 
          Qua công tác tuyên truyền, vận động, Nhân dân ở xã Ngọc Đông đã đóng góp trên 134 triệu đồng, thuê cơ giới thực hiện 6 công trình thủy lợi nội đồng kết hợp giao thông nông thôn với chiều dài 3.600 mét, khối lượng đất đào đắp 17.170 mét khối, đạt hơn 107% kế hoạch, phục vụ tốt nguồn nước sản xuất nông nghiệp khi mùa vụ nuôi tôm năm 2021 đã cận kề. Bà Đào Thị Lòng – Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Đông, cho biết: “Qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân rất đồng tình ủng hộ để nạo vét các tuyến kênh thủy lợi, kết hợp giao thông nông thôn để cho bà con lấy nước phục vụ sản xuất và đi lại được dễ dàng, từ đó mình có nền hạ để đề nghị cấp trên đầu tư làm các tuyến lộ đal, giúp cho bà con thuận tiện trong việc mua bán, học sinh đi học được dễ dàng. Hằng năm, xã Ngọc Đông đều thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu về công tác thủy lợi nội đồng kết hợp giao thông nông thôn”.

Hình 1: Kênh thủy lợi ấp Huỳnh Công Đê, xã Ngọc Đông nạo vét hoàn thành
Hình 1: Kênh thủy lợi ấp Huỳnh Công Đê, xã Ngọc Đông nạo vét hoàn thành

          Ngoài ra, Nhân dân trên địa bàn xã Thạnh Quới cũng đã đóng góp trên 254 triệu đồng để thực hiện 6 công trình thủy lợi mùa khô, tổng chiều dài 7.000 mét, hoàn thành sớm gần một tháng so với kế hoạch. Các công trình này cung cấp đủ nguồn nước tưới cho rau màu dưới chân ruộng, chăn nuôi, cũng như sản xuất vụ lúa hè thu sắp tới. Ông Lê Văn Hận – Chủ tịch UBND xã Thạnh Quới, cho biết: “Hằng năm UBND xã tổ chức rà soát, lựa chọn những công trình bức xúc để ưu tiên thực hiện trước. Nhờ có xây dựng kế hoạch cụ thể nên hằng năm xã Thạnh Quới đều thực hiện hoàn thành chỉ tiêu huyện giao”.
          Tính đến cuối tháng 3 năm 2021, Nhân dân trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên đóng góp 1 tỷ 687 triệu đồng thực hiện hoàn thành 74 công trình thủy lợi kết hợp giao thông nông thôn, dài hơn 64.000 mét, khối lượng gần 188.000 mét khối, đạt 93,96% chỉ tiêu năm 2021. Các xã hoàn thành vượt kế hoạch như: Tham Đôn, Thạnh Quới, Gia Hòa 2, Hòa Tú 1, Hòa Tú 2, Ngọc Tố, Ngọc Đông, các địa phương còn lại đang khẩn trương thực hiện trong tháng 4 năm 2021.

Hình 2: Mỹ Xuyên khẩn trương thực hiện công trình thủy lợi năm 2021
Hình 2: Mỹ Xuyên khẩn trương thực hiện công trình thủy lợi năm 2021

          Thủy lợi là một trong những tiêu chí quan trọng của 19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. Do đó hằng năm huyện Mỹ Xuyên rất quan tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác này, để tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Thiện Nhận

THÔNG BÁO - MỜI HỌP THÔNG BÁO - MỜI HỌP

ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

 Xà

  HUYỆN, THỊ XÃ

50

(có 03 xã nâng cao)

02